Concello de Ponteceso

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Concello :: ContratosContrato menor de obras para o camiño de Carballido a Cerezo de abaixo e outros

Descargar

Contrato menor de subministración e servizos necesarios para corrixir as deficencias de funcionamento da depuradora municipal de Corme Porto

Descargar

Contratro menor de subministración e rehabilitación equipamento Xulgado de Paz

Descargar

Contrato menor de reparación da avaría CT depuradora de Corme

Descargar

Contrato menor para o montaxe, aluguer e desmontaxe de alumeado ornamental de Nadal

Descargar

Contrato menor de servizos para reforzo da limpeza e desinfección dos centros escolares por mor do covid-19

Descargar

Contrato menor relativo á obra

Descargar

Contrato menor de servizos redación proxecto dotación servizos zona da Bouza

Descargar

Contrato menor limpeza de praias COVID 19 para portal de transparencia

Descargar

Contrato menor monitoraxe Escola de Cociña e Teatro para portal de transparencia

Descargar

 1  2  3

Concello de Ponteceso