Concello de Ponteceso Diputación da Coruña

CONCELLO DE PONTECESO

RSS
Facebook
YouTube

Novas

Ponteceso reparte ata 12.600 euros no seu Certame Internacional de Pintura ‘Fernando Álvarez de Sotomayor’

 O alcalde e a concelleira de Cultura presentaron esta tarde a súa sétima edición, que se realiza cada dous anos no municipio

 O concurso, que terá lugar o vindeiro domingo, 28 de xullo, conta cunha gran sona en toda Galicia, España e mesmo Europa

 As persoas interesadas en participar deben preinscribirse a través dun formulario web ata o propio día do concurso

Ponteceso destina preto de 18.000 euros a renovar o equipamento de protección do Grupo de Emerxencias

Os traxes de traballo do GES non se renovaban desde o ano 2014, polo que era unha actualización necesaria para poder levar a cabo as labores de mantemento e de apoio nos incendios de forma eficiente

Segundo indicou o alcalde, José Manuel Mato, “a idea é ir renovando os equipos de protección segundo o vaian necesitando os empregados deste servizo”

Ponteceso presenta o seu programa de xestión de residuos para incentivar a compostaxe e o uso do contedor marrón

 A intención deste proxecto é fomentar a separación e facilitar a reciclaxe

 Esta acción conta cun orzamento total de 125.311 euros, dos cales o Concello de Ponteceso achega 38.846 euros

 Pódese solicitar a adhesión ao programa a través da páxina web ponteceso.rsu.gal.

BANDO FOGUEIRAS DE SAN XOÁN E SAN PEDRO 2024

Con motivo da festividade de San Xoán e San Pedro nos vindeiros 24 e 29 de xuño, recórdase a tódolos veciños/as do municipio que a comunicación para facer fogueiras poderá presentarse ata o día 21 de xuño pola sede electrónica ou nas oficinas do Concello.

PONTECESO PON EN MARCHA O PROGRAMA RESPIRA VERÁN 2024

 O prazo de inscrición está aberto desde o 10 ata o 17 de xuño
 Conta con 95 prazas totalmente gratuítas dirixidas a mozos e
mozas empadroados no Concello de entre 3 e 16 anos
 A iniciativa desenvolverase de 9:30 a 13:30 horas durante os 22
días laborables de xullo e os 21 de agosto.

PROGRAMA DE ASISTENCIA MATERIAL BÁSICA FSE+ 2021 2027

Programa de posta a disposición das persoas destinatarias de tarxetas canxeables por productos de asistencia material básica, en concreto, productos de alimentación, así como produtos de hixiene.

CENSO PARA A ELECCIÓN DE MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL 2024

O Concello de Ponteceso expón o censo para a elección de membros do Consello Escolar Municipal de Ponteceso para o 2024 en representación de profesorado, alumnado e pais e nais.

MODIFICADO DE TRÁFICO 2 DE XUÑO

Por mor do evento solidario Mi Princesa Rett que se celebrará o vindeiro 2 de xuño quedarán cortadas o tráfico as seguintes rúas dende as 09:00 ata as 20:00 horas:
Avda. Anllóns
Praza Recheo
Rúa Paseo Fluvial

Así mesmo queda prohibido estacionar na Rúa Vereda (marxe dereito) e rúa Paseo Fluvial dende as 22:00 horas do día 1 de xuño.

AUMENTO DE PRESIÓN DE AUGA NA RÚA SANTANDER

O Concello de Ponteceso informa que mañá, martes 14 de maio, está prevista a variación da presión da rede de abastecemento en Corme-Porto, nas vivendas incluidas dentro do proxecto de mellora da Rúa Santander.
Deste xeito, os fogares contarán a partires desta data con máis presión na rede de abastecemento.

AMPLIACIÓN HORARIA FESTAS DIVINA PASTORA

Ante a solicitude presentada pola Asociación Divina Pastora a través de rexistro para ampliar o horario de finalización da festa ata as 5:30 horas da madrugada os días 10 e 11 de maio do 2024, o alcalde do Concello de Ponteceso, José Manuel Mato, resolveu por decreto ampliar o horario de finalización da festa Divina Pastora unha hora os días 10 e 11 de maio.

RUTA E CALENDARIO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS URBANOS ESPECIAIS NON VOLUMINOSOS

Hoxe, luns 6 de maio, deu comezo a ruta de recollida de residuos urbanos especiais non voluminosos no Concello. Para unha boa coordinación coa veciñanza, publicamos a ruta e o calendario que se seguirá dende hoxe ata o próximo 22 de maio.

O CONCELLO PON EN MARCHA UNHA CAMPAÑA DE COMPOSTAXE DOMÉSTICA ENTRE A SÚA VECIÑANZA

O Concello de Ponteceso, no seu obxectivo de coidar o medio ambiente, impulsa un programa de compostaxe doméstica entre a veciñanza do municipio. Esta técnica pretende que os residuos orgánicos, que compoñen preto do 50% das nosas bolsas, queden na propia terra.

CONSULTA PÚBLICA DA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA INSTALACIÓN DE TERRAZAS

O alcalde do Concello de Ponteceso, José Manuel Mato, ditou a providencia para iniciar o expediente de aprobación da Ordenanza reguladora da instalación de terrazas en espazos de uso público.
O borrador de ordenanza que consta como anexo rexe a tramitación do procedemento. Realízase a consulta pública a través desta páxina web para coñecer a opinión das posibles persoas afectadas pola norma, os problemas que hai que solucionar, a necesidade e a oportunidade de aprobar a ordenanza, os obxectivos da norma e as posibles solucións alternativas.
Durante 15 días desde a súa publicación, as persoas usuarias do servizo ou calquera persoa interesa pode consultalo e presentar suxestións.
Pode consultar o borrador descargandoo na ligazón que aparece debaixo destas liñas.

CORTE DE AUGA AVENIDA ANLLÓNS

Debido á rotura da rede provocada durante a execución das obras de canalización de pluviais na mañá deste mércores 24 de abril, o servicio de abastecemento de auga verase interrompido no prazo de 3 horas na marxe esquerda da Avenida de Anllóns (dende a farmacia ata o cruce que vai para o Centro Médico).
Pregamos desculpas polas molestias!

BANDO EXPOSICIÓN PÚBLICA CENSO ELECTORAL

As listas electorais estarán expostas ó público para que os/as interesados/as as consulten para os efectos da presentación de reclamacións. O período de reclamacións vai dende o 22 ata o 29 de abril 2024 (ámbolos dous incluídos).
Tódalas persoas interesadas poderán comproba-los seus datos electorais nas dependencias municipais do Concello, durante os días hábiles, de luns a venres, de 09.00 h. a 14.00 h., presentando o DNI (orixinal), ou documento análogo, ou tamén chamando ós teléfonos de consulta: 900 343 232 (gratuíto) – 981 217 439.

CAÍDA DA PRESIÓN DA AUGA E POSIBLES CORTES

O Concello de Ponteceso informa de que a vindeira semana, por motivo da limpeza dos depósitos, prevese unha caída na presión de auga, así como unha posible interrupción no subministro nas seguintes zonas:
Luns, 15 de abril: Anllóns de Arriba e Carballido.
Mércores, 17 de abril: Pozas, Brantuas de Arriba, Niñóns, Os Barreiros e Figueiroa.
Desculpen as molestias.

AGADER. PLAN DE MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS 2023-2024

Documento gráfico da obra: Camiño de Torres de Tallo a Bouza e outro.

TERCEIRA ACTA DO TRIBUNAL PARA FORMAR UNHA BOLSA DE EMPREGO, CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, DE OPERARIOS DE OBRAS E SERVIZOS, AO ABEIRO DO PEL CONCELLOS 2024

O día 26 de marzo de 2024, ás 10:30 h reúnense as persoas que forman parte do tribunal para formar unha bolsa de emprego, contratación laboral temporal, de operarios de obras e servizos ao abeiro do programa de integración laboral PEL CONCELLOS 2024 da Deputación Provincial da Coruña, por medio de concurso-oposición.
Pode consultar a acta picando na seguinte ligazón.

ACLARACIÓN DA RESONSABILIDADE DO CONCELLO DE PONTECESO NA CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMAIS

O Concello de Ponteceso declara non ter relación con ningunha campaña de esterilización de animais que se poida estar realizando no termo municipal

O CONCELLO INICIA A CAMPAÑA DE TRAMPEO PRIMAVERAL DE RAÍÑAS DE VESPA VELUTINA

O Concello de Ponteceso inicia a campaña de trampeo primaveral de raiñas da vespa velutina, xa que esta é a época na que as raíñas fundadoras comezan a formar os niños e, por tanto, o momento no que debe realizarse un maior esforzo para evitar o xurdimento de novas colonias.
A captura de raíñas faise dende marzo ata finais de maio, coincidente coa fase de construción e actividade do niño primario.
A Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Concello iniciou a colocación de trampas en puntos estratéxicos das catorce parroquias do termo municipal, centrándose especialmente en espazos verdes, parques e prazas públicas.
Ao mesmo tempo, o Concello fai un chamamento á colaboración e implicación da cidadanía nesta campaña, polo que pon a súa disposición trampas e líquido atraínte.
Estes dispositivos poderán solicitarse mediante o seguinte formulario https://forms.gle/hB5aCxJqgXoo1WGs6 e serán entregados o vindeiro día 8 de marzo de 2024 ás 12:00 horas no salón de plenos do Concello. A cambio, o compromiso de contabilizar as raíñas capturadas e trasladar a información aos responsables do Concello que van realizarán o seguemento para coñecer os puntos nos que exista unha maior presenza de velutinas.
Antes de proceder á entrega do material terá lugar unha charla informativa sobre a vespa velutina.
Así mesmo, lémbrase que no caso de detectarse un niño de vespa velutina é preciso chamar ao teléfono 012 para poñelo en coñecemento da Xunta de Galicia e proceder á súa eliminación.

BANDO ALCALDÍA LIMITANDO A CARGA E DESCARGA.

O artigo 42 da Ordenanza núm. 22 xeral municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria (publicada no BOP núm. 239, do 19/12/2011) establece que a Alcaldía poderá ditar disposicións que regule o horario permitido para realizar as operacións de carga e descarga.
Tendo en conta o anterior, dispoño:

Primeiro.—No relativo ao estacionamento de vehículos no casco urbano de Ponteceso,
atenderáse en tódalas rúas do mesmo ao establecido na sinalización vertical que en cada momento se dispoña.

Segundo.—As operacións de carga e descarga de mercadorías levaránse a cabo de conformidade co disposto nos artigos 38 a 49 da Ordenanza número 22, xeral municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria, nos espazos debidamente sinalizados ao efecto, coas marcas viais e sinais regulamentariamente establecidas

Terceiro: De conformidade co artigo 42.2 e 1) da Ordenanza núm. 22 xeral municipal sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria (publicada no BOP núm. 239, do 19/12/2011) no que se establece que a Alcaldía poderá ditar disposicións que regule o horario permitido para realizar as operacións de carga e descarga, esta Alcaldía considera necesario limitar o horario de carga e descarga de mercadorías nas horas nocturnas , dado que afecta ao descanso da poboación polo que:
QUEDA PROHIBIDA AS OPERACIÓNS DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORÍAS ENTRE AS 23.00 DA NOITE E 7:00 DA MAÑÁ

Cuarto.- É obrigarorio deixar limpa a vía pública e limpar inmediateamente despois da carga e descarga os pozos e os sumidoiros que estean afectado. No caso de non o facer, o Concello adoptará as medidas legalmente previstas na Ordenanza xeral de limpeza e medio natural e demais bens de dominio publico.

Quinto.- O presente Bando entrerá en vigor ás 8:00 horas do día seguinte a súa firma, debendo
procederse á publicación do seu texto íntegro nos medios de comunicación social e no Taboleiro de Anuncios do Concello, así coma dar traslado do contido do mesmo á Policía Local para o seu efectivo cumprimento, e á brigada de obras para operar o cambio da sinalización que proceda.

CORTE XERAL DE AUGA MUNICIPAL NA RÚA PONDAL EN CORME-PORTO

Por mor das obras que se están levando a cabo na Rúa do Sol vaise proceder ao corte na subministración de auga o Martes día 05-03-2024, durante a mañá, nas seguintes zonas:

Rúa Pondal na súa totalidade

Lamentamos as molestias ocasionadas

CAMPAÑA DOAZÓN DE SANGUE

O luns, 4 de marzo de 2024 estará a Unidade Móbil de Doazón de Sangue na Praza do Recheo en Ponteceso de 16:00 a 21:00h

CORTE NA SUBMINISTRACIÓN DE AUGA MAÑA 28-02-2024 NA RÚA SOL E RÚA FONTIÑA EN CORME-PORTO

Por mor das obras que se están levando a cabo na Rúa do Sol vaise proceder ao corte na subministración de auga na zona de:

Maña día 28-02-2024, durante a mañá, haberá corte de auga nas seguintes zonas:• Toda a rúa do Sol
• Tramo afectado da rúa Fontiña
Lamentamos as molestias ocasionadas


CONSULTA PÚBLICA MODIFICACIÓN ORDENANZA XERAL 22

Consulta Pública da Modificación da Ordenanza Xeral 22 municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria

DESPLAZAMENTO DO EQUIPO MÓVIL DNIE

A Unidade de Desplazamento de renovación do DNIe estará en Ponteceso, os vindeiros 8 e 9 de abril de 2024 en horario de 09:00h a 12:00h.

As persoas interesadas deberán pedir cita previa no

Concello de Ponteceso (981 71 40 00)
Ou ben na:

Oficina Municipal de Corme (981 73 84 28)


CAMPAÑA DE DOAZÓN DE SANGUE

O xoves, 8 de febreiro de 2024 estará a Unidade Móbil de Doazón de Sangue na Praza do Recheo en Ponteceso de 16:00 a 21:00h e o mércores 14 de febreiro de 2024 estará na Praza de Pazos de 16:00a 21:00h.

CAMPAÑA DE RECOLLIDA DE RESIDUOS PORTA A PORTA DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024

Do 22 de xaneiro ó 06 de febreiro levarase a cabo a recollida cuadrimestral porta a porta de residuos especiáis non voluminosos. Podes consultar a data na que pasarán pola túa rúa. Lembra que os residuos deberán deixarse diante da porta ou edificio (nun lugar accesible á empresa) antes das nove da mañá.)

Os residuos urbanos que se van a recoller son:

1. Aceite de cociña usado: de fritura, de conservas,...
2.Graxas e manteiga.
3.Pilas e baterías: de botón, AAA, alcalinas, electrónicas e de vehículos a motor.
4.Bombillas e fluorescentes.
5.Residuos eléctricos e electrónicos pequenos do fogar: microondas, tostadores, secadores, radio, teléfonos, ordenadores, ferramentas eléctricas ...
6.Consumibles de impresoras: tóner, cartuchos, ....
7.Residuos téxtiles e roupa: roupa usada, calzado, complementos.
8.Residuos metálicos pequenos do fogar: tixolas, moldes, potas, enxoval do fogar.

QUENDA E RUTAS DE RECOLLIDA

LUNS 22 DE XANEIRO: Comezaráse na estrada de Corme (xunto á ponte) pasando por: Cedeira, Carracido, Couto, Cospindo, A Brixería, Currás, A Matigueira, Balarés, Guxín, Xomonte e iniciaremos Corme Aldea.

MARTES 23 DE XANEIRO: Corme Aldea, Froxán, O Picoto, Corme Porto(R/Vila de García, Camino Paseo Marítimo, Carretera Ponteceso, R/ Rio de Arriba, Estrada Roncudo, R/Arnela, Barrio Campo, R/Real.

MÉRCORES 24 DE XANEIRO: Corme Porto(R/Nova, R/ Paxariñas, Barrio Regadiños, R/ Agra Rodríguez, Barrio Fontiña, Roncudo, As Regadiñas, As Pedras Miúdas, R/Condes, R/Carral, Paseo Marítimo, C/ Coroto, C/ Xeneral Mourelle, C/ Sol, Paseo Maritimo, Avd. Mariña,Travesía Campiño, R/ Hortas.

XOVES 25 DE XANEIRO: Barrio Remedios, C/Crego, C/Fontiñas, C/ Real, Praza do pan, Barrio Fontiñas, Cerezo, Carballido, As Gurichas, Lestimoño.

VENRES 26 DE XANEIRO: R/ Cruceiro, R/Concello, R/ Cuartel, R/ Aduana, Praza do Recheo , R/Paseo Fluvial, Polígono paseo fluvial, Av. Eduardo Pondal, Av. Anllóns.

LUNS 29 DE XANEIRO: Av.Anllóns, Barrio Juncal, R/Teresa Mosqueira Manso, R/ Eduardo Blanco Amor, Praza Campo da Feira, R/ Veda, Barrio Trabe, Av. Bergantiños, Rueiro.

MARTES 30 DE XANEIRO:
Aldea Tella, Tella, Anllóns, A Garga, R/ Cuñarros.

MÉRCORES 31 DE XANEIRO: Aldea Tella, A Gándara, Seixos, O Petón, Polígono Tella, Tallo, Vilasuso, O Rieiro.

XOVES 1 DE FEBREIRO : Bugalleira, Ameixenda, Rebordáns, As Salgueiras, Os Melcos, Langueirón, A Vitureira, Ardabón, A Ponte Dona.

VENRES 2 DE FEBREIRO: Froxán, Xornes, Pazos.

LUNS 5 DE FEBREIRO: Riotorto, Limiñoa, O Barreiros, Cores, Viladesuso, Figueiroa, A Costa, A Campara, Santa Cruz, Os Torrados, A Lamela, Miraflores.

MARTES 6 DE FEBREIRO: O Castro, O Rueiro, Os Anxeles, Brantuas de Arriba, Casas de Espereira, Brantuas de Abaixo.

ACTIVACIÓN DO PLAN DE CONTINXENCIAS POR CONTAMINACIÓN MARIÑA ACCIDENTAL

O alcalde do Concello de Ponteceso, José Manuel Mato, vén de activar o Plan Local de Continxencias por contaminación mariña accidental tras reunirse coas autoridades locais en materia de seguridade.


📄O documento, neste primeiro nivel de emerxencia, prevé actuacións en 2 liñas:


1️⃣ A Agrupación de Voluntarios de Protección Civil intensificará a vixilancia nos areais.


2️⃣ No caso de atopar pellets se establecerán equipos de limpeza co persoal do Concello, se contactará coas entidades medioambientais e se organizarán xornadas con voluntarios para recoller os microplásticos de xeito adecuado.

BANDO EXPOSICIÓN PÚBLICA DO CENSO ELECTORAL

As listas electorais estarán expostas ó público para que os/as interesados/as as consulten para os efectos da presentación de reclamacións. O período de reclamacións vai dende o 1 ata o 8 de xaneiro 2024 (ámbolos dous incluídos).

Tódalas persoas interesadas poderán comprobalos seus datos electorais nas dependencias municipais do Concello, durante os días hábiles, de luns a venres, de 09.00 h. a 14.00 h., presentando o DNI (orixinal), ou documento análogo, ou tamén chamando ós teléfonos de consulta: 900 343 232 (gratuíto) – 981 217439.

ANUNCIO PARA A VENDA DE MADEIRA

O Concello de Ponteceso conta cun lote de madeira de aproximadamente 200 tn. procedente da realización das tarefas de limpezas de camiños, ríos e outros espazos públicos.
Esta madeira atópase depositada en 3 lugares:
-Avda. Bergantiños (detrás da cafetería Royale Tym)
-Na pista do cruce da Ermida (Corme Aldea)
-Nunha finca municipal na agra de Anllóns (inmediacións da granxa porcina).
Todas aquelas persoas que estean interesadas na súa adquisición, dispón dun prazo de 10 DÍAS HÁBILES, contados dende a publicación deste anuncio na web municipal (22/12/2023), para que presenten a súa oferta económica pola totalidade do lote, a través da sede electrónica do concello.

UNIDADE MÓBIL CAMPAÑA DOAZÓN DE SANGUE.

O luns, 11 de decembro estará a Unidade Móbil na Praza do Recheo en Ponteceso de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00h e o martes 19 de decembro na Praza da Ribeira en Corme de 18:15 a 21:00 h,baixo o lema

"Este Nadal o que máis brilla en Galicia é a SOLIDARIDADE.¡DOA SANGUE!"

AVISO SOBRE A ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE CORES NEMEÑO (PONTECESO-A CORUÑA)

O Servizo de Infraestruturas Agrarias da Xefatura Territorial do Medio Rural da Coruña, informa de que se vai realizar a entrega dos títulos de propiedade da zona de concentración parcelaria de Cores-Nemeño, Concello de Ponteceso.
Días: 12 e 13 de decembro de 2023
Hora: de 10,00 a 14,00 horas
Lugar: Edificio das Escolas (Ao lado do centro médico).Rúa Teresa Mosqueira Manso Ponteceso


Os títulos poderán ser retirados polos interesados, ou outra persoa no seu nome
presentando o DNI da persoa que o retira e a autorización do propietario acompañada da copia do seu DNI.

Os títulos de propiedade que non se recollan estarán a disposición dos interesadosno Servizo de Infraestruturas Agrarias da Xefatura Territorial do Medio Rural(Edificio Administrativo de Monelos, rúa Vicente Ferrer, 2, 6º andar- A Coruña),dende o día seguinte ao remate da entrega.

Adxúntase o modelo de autorización que deben traer asinado no caso de non poder asistir o titular.

ORDENANZA XERAL REGULADORA DE VAOS E DEMÁIS UTILIZACIÓNS PRIVATIVAS E APROVEITAMENTOS ESPECIAIS DO DOMINIO PÚBLICO DO CONCELLO DE PONTECESO

Por providencia da alcaldía incoouse o correspondente expediente para a aprobación ORDENANZA XERAL REGULADORA VAOS E UTILIZACIÓNS PRIVATIVAS E APROVEITAMENTOS ESPECIAIS DO DOMINIO PÚBLICO DO CONCELLO DE PONTECESO para mellorar a organización e funcionamento do mesmo e intentar paliar os problemas de convivencia veciñal, veciños e foráneos que aparcan os seus vehículos diante dos accesos a garaxes e instalacións comerciais impedindo o acceso e o seu normal funcionamento.

O borrador de ordenanza que se adxunta como ANEXO rexe a tramitación e procedemento a hora de aproveitamento especial dun ben de dominio público municipal, pola entrada e saída de vehículos a inmobles urbanos e/ou fincas dende a vía pública e pola reserva da vía pública para aparcamento exclusivo, carga e descarga, coa consecuente e necesaria prohibición, no seu caso, do estacionamento nos espazos da mesma que conforman os accesos e saídas daqueles, así como os espazos da vía pública restrinxidos para carga e descarga ou aparcamento exclusivo, sendo necesario para elo, solicitar e obter, no seu caso, a correspondente autorización municipal.
O informe xurídico da secretaría municipal sinala que o artigo 133.1 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común, establece que previamente á elaboración do proxecto de regulamento realizarase unha consulta pública a través da páxina web municipal para recabar a opinión dos posibles afectados pola norma sobre: os problemas a
solucionar, a necesidade e oportunidade da súa aprobación, os obxectivos da norma, e as posibles solucións alternativas.
En consecuencia, DISPOÑO:
Que se proceda a publicar na páxina web municipal o correspondente anuncio xunto co borrador do proxecto de ordenanza inicialmente redactado, para que durante un prazo de 15 días hábiles , os usuarios do servizo ou calquera interesado poidan consultalo e presentar suxerencias ou opinións ao respecto, entre outras sobre os problemas que a ordenanza trata de solucionar, a necesidade e oportunidade da súa aprobación, os obxectivos da norma, ou no seu caso as posibles solucións alternativas.

XORNADA MICOLÓXICA NO CENTRO CULTURAL DE PONTECESO

O pasado domingo tivo lugar a charla realizada por Jose Manuel Castro Marcote, presidente da Asociación naturalista Pan de Raposo. Así, puidemos achegarnos ao Reino Natural dos Fungi, coñecer as súas particulariedades básicas así como ter unhas pinceladas clave respecto da identificación, precaucións a tomar na recollida e outras nocións relacionadas coa micoloxía. Despois da charla analizáronse exemplares que os propios participantes recolleron, sendo identificados polo experto á vez que foi comentando as características máis importantes e respondendo ás dúbidas dos asistententes.

AVISOS

TELEFONOS DE URXENCIAS 24 HORAS

GES 981714622

SERVIZO DE OBRA E ALUMEAMENTO PÚBLICO

604018568

CHARLA MICOLÓXICA

Este domingo temos unha actividade moi especial sobre un dos protagonistas dos espazos naturais no outono, os cogomelos.

Así que da man do experto micólogo José Manuel Castro Marcote, presidente da Asociación Pan de Raposo, imos coñecer un pouco máis destes apetitosos seres e tamén aprender a tomar precaucións para practicar a micoloxía con total seguridade.
Se traedes exemplares que atopedes nas vosas saídas aproveitaremos para recoñecelas, e se xuntamos suficientes faremos unha pequena exposición. Neste caso, lembra traelos enteiros e gárdaos nun recipiente que transpire para que se manteñan en boas condicions.
Vémonos o domingo 12 de novembro no Centro Cultural de Ponteceso ás 11 da mañá.

CORTE XERAL DE AUGA MUNICIPAL

Por mor dunha avería na Rocha, no día de hoxe, 08-11-2023, comunícase que vai haber un CORTE XERAL NO ABASTECEMENTO DE AUGA, que afectará os seguinte lugares:
. Nemeño
. Cores
. Brantuas
. Campara
. Niñóns

O servizo restableceráse tan pronto se arranxe a avería.

Desculpade as molestias

ACTUALIZACIÓN DO PLAN DE EMERXENCIAS MUNICIPAL

Data de vixencia
Inicio: 4/11/2023
Hora de actualización: 13:00 horas do 5/11/2023.

ACTIVACIÓN DO PLAN DE EMERXENCIAS MUNICIPAL (PEMU)

Data de vixencia
Inicio: 4/11/2023
Hora de Inicio: 00:00 horas

ORDENANZA XERAL REGULADORA DE PREZO PÚBLICOS DO CONCELLO DE PONTECESO

Por providencia da alcaldía incoouse o correspondente expediente para a aprobación DA ORDENANZA XERAL REGULADORA DE PREZOS PÚBLICOS do Concello de Ponteceso para mellorar a organización e funcionamento do mesmo .

O borrador de ordenanza que se adxunta como ANEXO rexe a tramitación e procedemento a hora de establecemento dos prezos públicos, tanto no referido aos aspectos organizativos internos, como as relacións cos beneficiarios das mesmas e os seus dereitos e obrigas.
O informe xurídico da secretaría municipal sinala que o artigo 133.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común, establece que previamente á elaboración do proxecto de regulamento realizarase unha consulta pública a través da páxina web municipal para recabar a opinión dos posibles afectados pola norma sobre: os problemas a solucionar, a necesidade e oportunidade da súa aprobación, os obxectivos da norma, e as posibles solucións alternativas.
En consecuencia, DISPOÑO:
Que se proceda a publicar na páxina web municipal o correspondente anuncio xunto co borrador do proxecto de ordenanza inicialmente redactado, para que durante un prazo de 10 días hábiles , os usuarios do servizo ou calquera interesado poidan consultalo e presentar suxerencias ou opinións ao respecto, entre outras sobre os problemas que a ordenanza trata de solucionar, a necesidade e oportunidade da súa aprobación, os obxectivos da norma, ou no seu caso as posibles solucións alternativas.

HORARIO DAS FESTAS E ESTABLECEMENTOS CONFORME Á ORDE DO 23 DE OUTUBRO DE 2020 DA VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

O 30 de outubro de 2023 ditouse a resolución número 867/203 na que se resolve a derogación, e polo tanto deixar sin efecto a Resolución número 321/2023 do 06 de maio, de ampliación horaria e, en consecuencia, adoptar os horarios de apertura e peche dos establecementos abertos ao público e de inicio e fin dos espectáculos públicos e das actividades recreativas recollidos no artigo 5 da Orde do 23 de outubro de 2020 da VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO, que serán de obrigado cumprimento no termo municipal, non prevendo de ningún tipo de excepción.

Os horarios según recolle a citada Orde no artigo 5 podense descargar no arquivo adxunto.

HORA SILENCIOSA NAS FESTAS DO PILAR

Por mor da Proposta aprobada no Pleno ordinario do 28-09-2023 comunícaselle:

Que se vai implantar a “Hora Silenciosa” nas festas do Pilar que van ter lugar os días 11,12,13 e 14 de outubro de 2023 para que as familias con nenxs con trastorno do espectro autista, necesidades especiais e discapacidade poidan desfrutar delas en igualdade de oportunidades.

Polo que vaise levar a cabo a “Hora Silenciosa” tódolos días da festas dende as 21:00 h ata as 22:00h


Novamente reiteramos os agradecementos a toda a veciñanza pola colaboración e comprensión desexándolle que pasen unhas Boas Festas da Pilarica

FESTA DA PILARICA NA TRABE

Por mor da Festa da Pilarica no Campo da Feira e a Trabe, Tella (Ponteceso) que vai ter lugar os días 11,12,13 e 14 de outubro de 2023

Queda prohibido circular en todos os accesos á praza do Campo da Feira durante os días 11, 12, 13 e 14 de outubro de 2023

Comunícaselle asimesmo que a parada de taxis estará situada á altura da intersección da Avenida de Eduardo Pondal, da Avenida de Anllóns e da Avenida de Bergantiños dende o día 11 de outubro ás 19:00h ata o domingo 15 de outubro ás 08:00h

Agradecementos a toda a veciñanza pola colaboración desexándolle que pasen unhas Boas Festas da Pilarica


PROGRAMA BENESTAR EN BALNEARIOS XUNTA DE GALICIA 2023

Convocatoria para estadías e o tratamento termal do Programa Benestar en Balneario.

Benefiarios:

Ser maior de 60 anos, ou 55 e, neste caso reunir a condición de pensionista do sistema da seguridad social polos conceptos de xubilación,invalidez, viuvez ou outras pensións.

Prazo de presentación de solicitudes ata o 18 de outubro de 2023.

Para máis información poñerse en contacto cos Servizos Sociais do Concello.Telef. 981971594 e 881983627.

FESTA NA HONRA Á VIRXE DOS REMEDIOS EN CORME PORTO

Por mor da Festa na honra da Virxe dos Remedios en Corme Porto que vai ter lugar os días 23 e 24 de setembro de 2023


Queda prohibido aparcar nas zonas sinaladas nin na contorna da Praza da Ribeira dende as 00:00h do 23-09-2023 ata as 08:00h do día 25-09-2023

Agradecementos a toda a veciñanza pola colaboración desexándolle que pasen unhas Boas Festas na honra da Virxe dos Remedios

RECOLLIDA DE ACEITE PORTA A PORTA

Semanas do 04 ao 09 de setembro do 2023 e do 11 ao 18 de setembro de 2023

FESTAS DE SAN ROQUE CORME-PORTO

Por mor da Festa de San Roque en Corme Porto que vai ter lugar
os días 26,27,28 e 29 de agosto de 2023

Queda prohibido aparcar nas zonas sinaladas nin na contorna da Praza da Ribeira dende as 00:00h do 25-08-2023 ata as 08:00h do día 30-08-2023

Agradecementos a toda a veciñanza pola colaboración desexándolle que pasen unhas Boas Festas de San Roque

Unidade Móbil de Inspección Técnica Agrícolas

A Unidade Móbil de Inspección Técnica de Agrícolas desplazarase ao Parque Empresarial de Tella (Ponteceso) do 06 de setembro do 2023 ao 15 de setembro de 2023 ( de 09:00h a 13:30h e de 15:15h a 18:00h, excepto o 08 e 15 de setembro de 2023 que só será horario de mañá)
Para solicitar cita previa:
Por teléfono: 902 30 90 00 ou na páxina web:
https://www.sycitv.com/es/estaciones-syc/

O luns, 19 de xuño, unha unidade móbil da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue achegarase a Ponteceso.

Todas aquelas persoas que desexen doar poden achegarse ata a Praza do Recheo en horario de 16.00 a 21.00 horas

O Concello de Ponteceso lanza unha fin de semana con múltiples actividades deportivasO Concello de Ponteceso vén de presentar dúas xornadas deportivas con múltiples
actividades baixo o lema PONTEENFORMA2023.

A praia de Balarés acolle a 1º Xornada da Liga Galega de Salvamento e Socorrismo

A competición terá lugar o sábado 29 e o domingo 30 de abril

BANDO

Infórmaselles que por mor da celebración da Procesión de Venres Santo de Corme Porto queda prohibido o estacionamento e circulación dende o venres, 7 de abril de 2023 de 19:00 horas ata venres, 7 de abril de 2023 ás 23:30 horas nas seguintes zonas ou rúas:

- Praza do Pan, rúa Río da Roda, Fonte do Campo

Unicamente permitida a circulación para acceso aos seus garaxes, das persoas residentes, agás durante a procesión.

Ponteceso, 07 de abril de 2023
O Alcalde Xose Lois García Carballido

A Escola Social de Música de Ponteceso abre o prazo para apuntarse nos seus cursos.

Dende hoxe xa se pode solicitar praza nos cursos de música e movemento, piano, guitarra, canto, música electrónica e música para maiores.

Cincuenta persoas de Ponteceso contan dende onte cun composteiro

Logo da charla explicativa impartida onte pola técnica de Sogama, Andrea Pérez¸ foron repartidos os composteiros entre os veciños e veciñas que o solicitaron

A carreira III Popular Faro Roncudo recada fondos para paliar os efectos do terremoto en Turquía e Siria.

O prazo de inscrición xa está aberto e a proba levarase a cabo o 29 de abril pola tarde en categorías divididas por idade

A cuarta campaña de compostaxe do Concello de Ponteceso en marcha

O Edificio das Escolas de Ponteceso acollerá o vindeiro xoves 30 de marzo, ás 17.30 horas, unha charla explicativa para o uso correcto do composteiro e resolver as dúbidas arredor desta práctica que permitirá reducir os residuos orgánicos que se depositan nos colectores do lixo.

O Concello de Ponteceso presentou unha nova campaña de trampeo de raíñas velutinas na base de Protección Civil

Repartiranse 300 botes co seu líquido completamente preparadas e listas para a colocación

O Concello de Ponteceso engade outros 8000 libros á biblioteca dixital con OdiloApp da man da biblioteca da Deputación da Coruña, e promocionará o servizo de alta no libro dixital con diversas actuacións da compañía Trinke Trinke

Os ratiños volverán visitar a biblioteca tres xoves do mes de abril para
contar ”Paxariños ” o día 13, un “Invento para chegar ao Ceo” o 20 e
“Unhas Botas Misteriosas” o 27, adicando ao libro dixital o mes do libro

Os Bolechas inaugurarán a Primeira Biblioteca Dixital da Costa da Morte, en Ponteceso

O evento levarase a cabo o vindeiro 7 de marzo de 18.00 a 20.00 horas

O Concello de Ponteceso lanza o curso “Mellora a túa horta”

A actividade desenvolverase en dúas quendas a primeira do 13 ao 17 de marzo e a segunda do 20 ao 25 de marzo

Xosé Lois García Carballido Alcalde de Ponteceso presentará a primeira das actividades da oficina de Dixitalización de empresas da Deputación da Coruña no Polígono de Tella.▪ O evento levarase a cabo o mércores 1 de marzo, de 10:30h a 12:00h na Oficina de Acelera PYME en Ponteceso.
▪ Inaugura o evento o alcalde de Ponteceso, D. Xosé Lois García Carballido.
▪ Contarase coa presencia do presidente da Deputación da Coruña, D. Valentín González Formoso, que pechará o acto e participará no networking coas persoas asistentes.
▪ Imparte a formación, Dna. Rebeca Facal Fuentes, experta en community manager, marketing e publicidade.

Ponteceso clausurou o primeiro curso de poda de arbores froiteiras

Sesenta persoas participaron nesta primeira edición

A Deputación programa investimentos de 3 millóns en melloras viarias en Ponteceso en 2023

Valentín González Formoso reuniuse co alcalde, Lois García Carballido, para analizar a situación dos proxectos pendentes no municipio

A Deputación completou as expropiacións das sendas de Lestimoño por importe de 112.000 euros

A ponte de Xabarido e o aparcamento de Balarés, en trámite para comezar a execución en 2023

Así llo comunicou o presidente Valentín González Formoso ao alcalde de Ponteceso, Lois García Carballido, durante a reunión de traballo que mantiveron na sede da institución provincial para analizar a situación de distintos proxectos pendentes no municipio. Na reunión participou tamén o portavoz do Goberno provincial, Bernardo Fernández.

O Concello de Ponteceso organiza un completo curso de poda

O curso desenvolverase a semana do 13 ao 17 de febreiro nas instalacións do Edificio das Escolas

O Concello de Ponteceso inaugurou o fermoso xardín rosa en homenaxe ás persoas que padecen cancro

Alumnos e alumnas de infantil do colexio CEIP Eduardo Pondal e do CRA da Nosa Señora do Faro de Ponteceso gozaron dunha mañá de xogos, chocolate e moita diversión.

O Día Mundial contra o Cancro conmemorarase, en Ponteceso, coa inauguración dun xardín rosa e verde en memoria de todas as persoas que padecen cancro

O Parque de Ponteceso acollerá o venres "un forte abrazo a todas as persoas que loitan contra o cancro".

O Concello de Ponteceso lanza o entroido XXIX baixo o lema "Amor ao Entroido de Ponteceso"

Os participantes optarán a premios que suman 3.000 euros en total

O Concello de Ponteceso acollerá o “II Seminario de Defensa Persoal Feminina”

O período de inscrición será do 1 ao 15 de maio do 2023

O Concello de Ponteceso mellorará a seguridade viaria da curva de A Noria

O Concello de Ponteceso quere solicitar financiamento da Xunta de Galicia para
seguir mellorando os accesos verdes ao Parque Empresarial de Tella

O vindeiro venres, 20 de xaneiro, a Biblioteca Municipal acollerá unha xornada informativa "A Administración Preto de Ti”.

Asesorarémoste cos teus trámites e xestións máis habituais, resolveremos as túas dúbidas e axudarémoste a obter o certificado dixital e a Cl@ve permanente para que poidas relacionarte coas Administracións Públicas.

O Concello de Ponteceso inaugura a sala "Ponteenforma2023"

O ximnasio municipal abrirá de luns a domingo en horario 06.00 a 23.00 horas e está situado no Edificio das Escolas

Os Reis Magos encherán Ponteceso de maxia e ilusión o día 5 de xaneiro.

Dende as 18.30 ata as 21.00 horas a Praza do Recheo converterase nunha gran festa

O Concello de Ponteceso inaugurará mañá a Aula Mentor Ponteceso.

O Centro Cutural de Ponteceso acolle un novo servizo para fomentar a formación.

Ponteceso despregou a alfombra vermella coa función ‘O libro da viaxe de Nadal’

Dezasete rapaces de entre cinco e nove anos representaron unha obra propia na que
traballaron durante un trimestre.

O Concello de Ponteceso recupera os domingos de baile e xogos con música en directo

A actividade arrinca este fin de semana en horario de 18.00h a 21.00h no Edificio das Escolas

“As que limpan” clausurou o XXIX Ciclo de Teatro do Concello de Ponteceso

Foron catro as mostras que completaron o cartel ao largo deste mes

A comedia abriuse paso no XXIX Ciclo de Teatro de Ponteceso

A obra “De algo hai que morrer” fixo as delicias do público

A partir do luns, 07 de novembro, xa se poden reservar as entradas para a representación de “Conexión Pingüín” de Culturactiva SCG


Unha unidade móbil de doazón de sangue visitará Ponteceso o luns 7 de novembro

Estará en horario de mañá na Praza da Ribeira, en Corme

Volven os contacontos infantís a Ponteceso

A compañía Trinke Trinke fará dúas representacións os venres, 25 de novembro, e o 9 de decembro ás 18.30 horas na Biblioteca Municipal de Ponteceso

Ponteceso celebra en novembro o XXIX Ciclo de Teatro

Cada sábado pola noite haberá un espectáculo de teatro no salón de actos do Edificio das Escolas de Ponteceso

A biografía do almirante Mourelle chegará a todas as bibliotecas públicas da Costa da Morte

A presentación oficial da obra será o vindeiro 3 de decembro no Museo de Arte Contemporánea

Ponteceso conmemora o Día Internacional do Canco de Mama cunha tertulia

Con motivo do Día Internacional do Cancro de Mama, mañá mércores 19 de outubro, ás 6 da tarde, na biblioteca de Ponteceso celebrarémolo cun faladoiro sobre o cancro de mama con dous técnicos de radioloxía con ampla experiencia no tratamento da enfermidade, a bergondesa M.Begoña Calviño Dorado e o vimiancés Miguel Angel Vázquez Pose.

A tradicional Feira das Fabas de Ponteceso cumpre 30 anos

O alcalde presentou esta mañá o programa desta festa que se celebrará o sábado 29 de outubro

Ponteceso contrata unha auditoría para minimizar as perdas de auga e facer un mellor uso da mesma

-Conta cun presuposto de case 10.000€, financiado nun 80% por Augas de Galicia
-Xosé Lois García Carballido supervisou as zonas obxeto da auditoría co responsable da empresa consesionaria de aguas.

O alcalde de Ponteceso asistiu á inauguración do Espazo Educar

Xosé Lois García tamén participou na xornada de menús saudables que se levou a cabo esta mañá no colexio Eduardo Pondal

O Concello de Ponteceso anima aos veciños e veciñas a inscribirse nos cursos de kaiak e paddel surf de Ponteceso

A escola botou a andar o sábado pasado e ofrece agora as últimas prazas libres

Ponteceso combina maxia e igualdade nun espectáculo para os máis cativos da man de Ian & Elisa

A idea é que os rapaces se divirtan á vez que aprenden vendo a obra “Somos Iguais na Maxia”

O Concello de Ponteceso abre este martes o prazo para inscribirse nas Escolas Culturais e Deportivas para este curso 2022/23

As actividades comezarán o 3 de outubro e a oferta inclúe minibasquet, fútbol sala ou danza, entre outras

Bando

BANDO
Por mor da Festa na honra da Virxe dos Remedios que terá lugar en Corme-Porto os días 23 e 24 de setembro de 2022

O Concello de Ponteceso inaugurará oficialmente a área de servizo de autocaravanas, en Corme.

O evento levarase a cabo o sábado 17 de setembro ás 13.00 horas.

O grupo de teatro Trinke Trinke trae a obra de teatro “Non máis guerra” a Ponteceso

A interpretación terá lugar o 30 de setembro na Biblioteca Municipal

A 17º ruta Cicloturística de Corme foi todo un éxito

Máis de 138 personas participaron e gozaron dunha mañá de deporte

A representación teatral “NAUFRAXIOS NA COSTA DA MORTE” chega a Corme (Ponteceso)

A compañía de teatro aAntena, coa colaboración do Concello de Ponteceso e o patrocinio da Diputación da Coruña, represenará a obra “NAUFRAXIOS NA COSTA DA MORTE”.
O evento celebrarase o vindeiro domingo 14 de agosto ás 23.00 horas no Faro Roncudo.
Aquelas persoas que desexen asistir deben inscribirse.

Bando municipal

Debido á “17ª Ruta cicloturística por Corme”, o domingo 14 de agosto estará
prohibido aparcar na Praza da Ribeira na zona que se indica a continuación,
de 8:00 a 14:30 h.

Corme acolle esta fin de semana o Mercado Artesán “Marusía”

Durante a primeira fin de semana de agosto instalarase en Corme o Mercado Artesán “Marusía”.

Volve o XVI Certame Canción Popular

O evento celebrarase no Colexio Ave María de Pazos, o 6 de agosto

Novo horario da Biblioteca Pública Municipal de Ponteceso

Durante o mes de agosto a Biblioteca Pública Municipal de Ponteceso estará aberta de luns a venres de 11.00 a 14.00 horas.

A lei de loita contra os incendios de Galicia prevé a obriga de manter limpas todas as fincas arredor das casas, núcleos rurais e fincas urbanas, e o interior destas.

Se sabes de algún incumprimento, enche este formulario e entrégao no mostrador, ou emprega a sede electrónica municipal, 24 horas, os 7 días da semana. Protéxete da calor excesiva evitando os esforzos nas horas centrais do día, e hidratándote con auga do tempo moi frecuentemente, inda que non teñas sede. Prevenir os efectos da vaga de calor, é cousa de todas e todos.

Bando Muncipial


Por mor da Festa na honra da Virxe do Carme en Corme Porto, os días 15 e 16 de xullo de 2022
Queda prohibido aparcar nas zonas sinalizadas nin na contorna da Praza da Ribeira dende ás 00:00 h do día 14-07-2022 e ata as 08:00h do día 17-07-2022
Agradecementos a toda a veciñanza pola colaboración desexándolle que pasen unas Boas Festas na honra da Virxe do Carme.

Ponteceso, 13 de xullo de 2022
Xosé Lois García Carballido

O Concello de Ponteceso organiza unha nova edición das rutas “Camiñar na noite”


O actividade nocturna conta con 8 rutas que comezarán o próximo venres 8 de xullo


Ponteceso é un dos candidatos finalistas a Pobo Marítimo Galego do Ano

A vila compite con outros municipios galegos nesta categoría dos premios Pobo do Ano impulsados polas cabeceiras de Prensa Ibérica para dar visibilidade ao medio rural.

A Once adícalle o cupón do 10 de xullo á Festa Do Percebe do Roncudo

O sábado durante esta celebración de Interese Turístico repartiranse arredor de1.000 quilos do prezado manxar.

Este luns abre o prazo para inscribirse nas actividades culturais e deportivas que oferta o Concello de Ponteceso para este verán

As inscricións poden facerse a través da sede electrónica do Concello ou de maneira presencial no Departamento de Cultura e Deportes

O Concello de Ponteceso, con Carballo, o municipios da Costa con máis bandeiras azuis

As praias de Balarés, O Osmo e A Ermida presumen dende hoxe deste distintivo.

O concello de Ponteceso oferta 60 prazas gratuítas para o campamento de conciliación de verán

A actividade desenvolverase durante os meses de xullo e agosto en
horario de mañá

A pista municipal de Corme acollerá o torneo de pádel de Ponteceso do 28 de xuño ao 12 de agosto

Na actividade competirán unhas 16 parellas os martes e xoves pola tarde

O Concello de Ponteceso únese á declaración Institucional con motivo do Día Internacional do Orgullo LGTBIQ+

O consistorio condena calquera tipo de discriminación por orientación sexual en
calquera ámbito

Aberto o prazo para solicitar os permisos para as cachelas

Os interesados poderán presentar as solicitudes ata as 14.00 h do 23 de xuño de 2022

Ponteceso rexeitou de novo a violencia machista trala brutal agresión acontecida en Carballo

Na mañá do martes celebrouse unha concentración diante da Casa do Concello

O Concello de Ponteceso participará na organización dun transporte gratuíto para os asistentes á XI Feira de Emprego, en Carballo

Será a través do Servizo de Orientación laboral dos concellos de Ponteceso e Cabanade Bergantiños que xestionará o desprazamento en caso de acadarse a cifra suficiente

Ponteceso organiza unha festa para o fin de curso das Escolas Deportivas Municipais

O venres 27 de maio o pavillón municipal acollerá exhibicións de todos os deportes e actividades lúdicas para os asistentes

A Biblioteca de Ponteceso recibe a Trinke Trinke co contacontos teatral “Asociación de animais solidarios”

A compañía fará a representación o vindeiro venres, 29 de abril, ás 18.30 horas

O Concello de Ponteceso mellorará a súa conexión móbil e cobertura con novos despregues 4G e 5F con Llega700

Unha nova tecnoloxía que permitirá aos pontecesáns gozar de servizos de datos móbiles de alta velocidade, mellorará a cobertura no interior de edificios

O Museo de Arte Contemporánea da Costa da Morte volverá a recibir visitantes esta Semana Santa.

As instalacións de Corme reabrirán as súas portas dende o martes, día 12 deste mes, ata o domingo 17.

O alcalde de Ponteceso insiste en reunirse co presidente da Xunta de Galicia, que nunca o recibiu

Lois García quere pedir a Alberto Núñez que desbloquee asuntos de relevancia para o Concello que están parados nas consellerías

O Concello de Ponteceso participou nunha reunión sobre o programa de acollida das persoas ucraínas

“O interese é que os que veñan, teñan todos os dereitos garantidos”

Renovación do DNI, en Ponteceso, o vindeiro mes de abril

O equipo móbil acudirá á vila os días 20 e 21

Próxima parada da Escola Deportiva Municipal de Ponteceso de fútbol sala

Viaxará ata Cee nas categorías benxamín e alevín

Novo corte de auga que afecta a tres rúas

Será dende as 10.00 ata as 15.00 horas, aproximadamente, do día 16 de marzo

O municipio rexistra unha vintena de positivos en covid-19

O Sergas informou de 23 casos a día 15 de marzo

Aberto o prazo de inscrición para a II Popular Faro Roncudo-Corre por Ucraína

As persoas que ademais o desexen, poden realizar unha doazón tanto na plataforma de Carreiras galegas como nas de Cáritas

Breve corte de auga en tres rúas debido a traballos de mellora

As vías afectadas son Sol, Fontiña e Pondal

Obradoiros de igualdade para o alumnado de educación primaria

Organiza a Asociación Visibles e colabora o Concello de Ponteceso

Comunicado crise humanitaria Ucraína

Recomendacións para axudar á poboación ucraína de forma eficaz

O IES Eduardo Pondal acolle a exposición «#SomosQuen: científicas preto de TI»

O Concello colaborou para que a iniciativa do CiTIUS chegue ás rapazas e nenas máis novas da localidade

Concentración silenciosa no Concello como mostra de apoio a Ucraína

Asistiron responsables políticos municipais, funcionarios e persoal do consistorio laboral

Reposición de saneamento, abastececemento e pavimentación na Rúa Sol

Arrancaron os traballos neste barrio antigo de Corme

Ponteceso rexistra 27 casos de covid

Son os últimos datos do Sergas en relación ó 8 de marzo

O Concello celebra o 8M cunha exposición de fotos que leva por nome “Ponteceso empoderado”

Ilustra ás mulleres da vila nos seus traballos e dende o próximo luns percorrerá os centros educativos do municipio

Manifesto institucional polo Día Internacional da Muller

"Vivas, libres e sen medo, empoderadas e iguais"

O Concello convoca un acto en solidariedade co pobo ucraíno

Será o próximo mércores na casa consistorial

Novo servizo de atención ó cidadán nas xerencias do Catastro

Trátase de videoconferencias que permiten ver a descrición gráfica das parcelas sen necesidade de desprazarse ás oficinas

Actividade da Escola Deportiva Municipal de fútbol sala

Nova cita na liga comarcal de base Xogade

Corme festexou o entroido por todo o alto

Os veciños e as veciñas puxeron as súas mellores galas

O Concello de Ponteceso rexistra 21 casos de covid

Así o trasladou Sanidade no informe deste martes de entroido

Charlas destinadas ás familias sobre o consumo de sustancias e o uso das novas tecnoloxías

A Asociación Vieiro oferta ao Concello de Ponteceso estas ferramentas de prevención

A Capitanía Marítima seguirá en Corme pese á xubilación do actual responsable

Así llo confirmou a subdelegada do Goberno na Coruña ó alcalde de Ponteceso

O parque empresarial de Ponteceso postúlase como candidato a acoller o polo de emprendemento rural da Costa da Morte

O delegado da Xunta na provincia da Coruña, Gonzalo Trenor, visitou o polígono de Tella para coñecer as súas instalacións e o seu funcionamento

O alcalde de Ponteceso reuniuse co vicepresidente da Xunta e a directora xeral de Administración Local

Xosé Lois García agarda concretar un convenio de colaboración para a mellora das emerxencias e a base do polígono de Tella

A escola infantil A Galiña Azul de Ponteceso conta con 7 prazas libres nas aulas de 0 a 3 anos

A escola infantil A Galiña Azul de Ponteceso ten dispoñibles 7 prazas para nenas e nenos de entre 0 e 3 anos. As familias interesadas deben contactar a través do novo número de teléfono 981 714 199.

Prazas libres

Neste momento a aula de 0 a 1 anos ten unha praza libre, mentres que na de 1 a 2 aínda están vacantes dúas. Unha dispoñibilidade que no caso da aula de 2 a 3 anos chega a catro prazas.

Por outra banda os citados cursos de 0 a 3 anos contan con 3 prazas para dar resposta a posibles casos de emerxencia social, unha por cada aula.

A Deputación da Coruña licita por 303.583 euros a segunda fase do asfaltado da DP-6805 entre a Ourada e PazosO alcalde de Ponteceso tamén abordou co goberno provincial avances na licitación
da ponte de Xavarido e das sendas de Lestimoño a Ponteceso, así como o impulso do aparcamento de Balarés

Ponteceso recolleu, porta a porta, 22 toneladas de residuos urbanos especiais no 2021

A iniciativa segue en marcha este ano, con novas rutas a vindeira semana

Ponteceso rexistra 124 casos activos de covid a día 11 de xaneiro

Os afectados que precisen axuda poden contactar co Concello

Protección Civil de Ponteceso recolleu 63 cans ao longo do 2021

Foron entregados a propietarios e protectoras así como dados en adopción, e só un permanece na base, aínda que será recollido proximamente

O Concello de Ponteceso segue a potenciar as boas prácticas co medio ambiente no 2022

Ao longo deste mes levará a cabo unha nova recollida de residuos urbanos especiais polas vivendas que comenza hoxe

Renovación e expedición do DNI, no mes de abril, en Ponteceso

Será os días 20 e 21 e hai que pedir cita previa

Estupenda visita dos Reis Magos a Ponteceso

Foron moitos os nenos e as nenas que gozaron dun momento para o recordo con total seguridade

Aberto o prazo para solicitar as autorizacións para os servizos de tempada que pretendan prestarse nas praias de Ponteceso no 2022

As persoas interesadas teñen ata o próximo día 27 de xaneiro para formalizar a solicitude

Concerto pedagóxico no CEIP Eduardo Pondal

Asistiron os alumnos de quinto e sexto de primaria

Ponteceso dá a benvida ó Nadal co acendido do alumeado

As prazas do Recheo e da Ribeira, entre outros lugares do concello, xa locen de distintas cores

Papá Noel xa ten programada a súa visita a Ponteceso

Será na biblioteca do centro cultural e haberá que pedir cita

Ponteceso rexistra un caso activo de covid-19

É o dato facilitado a día de hoxe, 7 de decembro, por Sanidade

Ponteceso licita un innovador sistema de renumeración dixital das vivendas e fincas urbanas

A execución deste proxecto acabará cos problemas ocasionados por unha numeración obsoleta durante 20 anos

Convocado o pleno ordinario para este xoves, día 2, ás 20.00 horas

Os interesados en acudir deben chamar ó Concello para anotarse.

“Dúas donas que bailan” clausurou o 28º Ciclo de Teatro do Concello de Ponteceso

Foron catro as mostras que completaron o cartel ao largo deste mes

Asfaltada a vía de Vimieiro ao Campo de Pazos, que estaba moi deteriorada

Os traballos foron cofinanciados pola Xunta de Galicia e o Concello de Ponteceso

Ponteceso elixe como festivos locais para o próximo ano o 16 de xullo e o 12 de se

Nesas datas celébranse as festas da Virxe
do Carme e da Barquiña

Ponteceso loitará contra a violencia de xénero na rúa

O Concello prepara unha marcha para o 25 de novembro

A educación como punto de encontro nunhas xornadas que acolle o MACCMO

Será o sábado día 20 de novembro, a partires das 11 horas da mañá

Tres Flores de Honra para o Concello de Ponteceso

O consistorio dá o salto ao penúltimo chanzo máis alto do certame Vilas en Flor

Aforo completo na segunda función do Ciclo de Teatro de Ponteceso

A obra “Mofa e Befa: dúas pedras no camiño” fixeron as delicias do público

A partir do martes, 16 de novembro, xa se poden reservar as entradas para a representación de “A lingua das bolboretas” de Sarabela Teatro

Trinta e cinco fogares máis de Ponteceso contan dende hoxe cun composteiro

Logo da charla explicativa impartida esta mañá por unha técnica de Sogama foron repartidos os composteiros entre os veciños e veciñas que o solicitaron

Nova charla explicativa do uso dos composteiros na Biblioteca Municipal de Ponteceso

Será este vindeiro sábado, 13 de novembro ás 11 horas e un técnico de Sogama ofrecerá a todas e todos os veciños que se inscriban previamente unha sesión explicativa de como facer compost

Arrinca unha nova edición do Ciclo de Teatro no Concello de Ponteceso

A partir do martes, 09 de novembro, xa se pode solicitar a reserva de entradas para a segunda función do Ciclo de Teatro, para a obra Mofa e Befa: Dúas pedras no camiño

Aberto o prazo de solicitude para participar no programa Xuntos polo Nadal 2021

Pódense presentar as solicitudes no departamento de Servizos Sociais do Concello de Ponteceso ata o 15 de novembro

A Consellería do Mar e Portos de Galicia anuncian un investimento próximo de 100.000 euros en Corme

Así llo fixeron saber ao Alcalde do Concello de Ponteceso, Xosé Lois García Carballido, e con este investimento poderanse levar a cabo melloras en Corme

A Praia de A Ermida acollerá este sábado unha actividade de limpeza para retirar o lixo no noso entorno

Con esta iniciativa, organizada por LimpOcean e en colaboración co Concello de Ponteceso, pretendemos concienciar da problemática que supón o lixo mariño para a saúde do noso Planeta e para a de toda a sociedade

Unha ponte do Pilar cunha ampla oferta de actividades culturais e musicais en Ponteceso

Este venres 8 de outubro deu comezo o programa na Biblioteca Municipal coa sesión de contacontos “Viaxe pola Galicia encantada” da compañía Trinke Trinke

O Concello de Ponteceso xa traballa na segunda fase do acceso ao parque empresarial de Tella

As tarefas que se están a levar a cabo permitirá conectar o parque empresarial co Centro Cultural de Ponteceso de forma sostible e segura para os peóns

Os contos encherán a Biblioteca Municipal da man da compañía Trinke Trinke e MeRe Clown

Os ratiños volverán visitar a biblioteca para contar a ”Viaxe pola Galicia Encantada” este venres 8 de outubro ás 18:30

MeRe Clown descubrirá “A verdadeira historia de Hamelin” o vindeiro martes 12 de outubro ás 12:00

A verdadeira historia de Hamelin contada a través do clown, os malabares e con moito humor

A Biblioteca Municipal de Ponteceso acolle este martes 12 de outubro ás 12:00 esta sesión de contacontos da man de MeRe Clown

O Concello de Ponteceso entrega cincuenta composteiros aos veciños e veciñas para seguir contribuíndo no coidado do medio ambiente

Súmanse así aos cincuenta que xa se repartiran o pasado mes de xuño, e ante a boa acollida desta iniciativa o Concello adquirirá máis composteiros para seren entregados aos veciños que así o soliciten

O MACCMO inaugurou a exposición itinerante “Facer Camiño”

O acto de inauguración celebrouse hoxe ás 18:00 horas e nel participaron o alcalde de Ponteceso, a presidenta da Fundación Torre-Pujales, Cristina Torre Cervigón, e Xurxo Lobato, membro da Real Academia Galega de Belas Artes

Charla formativa para o uso correcto de composteiros

Este sábado, 18 de setembro, ás 11:00 un técnico de Sogama ofrecerá a todas e todos os veciños que se inscriban previamente unha sesión explicativa de como facer compost

“Os Ratos de Lonxedetodo” de Trinke Trinke visitan a Biblioteca Municipal de Ponteceso

Será este venres, 17 de setembro, ás 18:30 e as e os que queiran participar é preciso realizar a inscrición con antelación

A Fase I do proxecto das sendas de Tella mellorarán o acceso ao Parque Empresarial así como a conexión co núcleo urbano de Ponteceso

Para as accións desta primeira fase das sendas de Tella, que unirán A Calle e o Parque Empresarial polo Petón, o Concello de Ponteceso investirá 30.000 euros e a Consellería de Economía, Emprego e Industria aportará 120.000 euros

MACCMO: punto de referencia da cultura e a arte deste verán na nosa comarca

O Museo de Arte Contemporánea da Costa da Morte en Corme acolleu multitude de actividades arredor da cultura e a arte tanto galega como nacional

O programa “Camiñar na noite” chega a súa fin coa ruta Cores e Nemeño

Cunha participación media que supera os 35 camiñantes por andaina, este venres 3 de setembro levouse a cabo a derradeira ruta

Xornada de concienciación ambiental para os nenos e nenas do Campamento Concilia

Tivo lugar este martes na praia de Balarés e trátase dunha actividade organizada pola Área de Turismo do Concello de Ponteceso

Aumento da seguridade viaria coa colocación de coxíns berlineses en diferentes espazos do Concello de Ponteceso

Deste xeito redúcese a velocidade de circulación para protexer peóns e ciclistas, usuarios sensibles de mobilidade urbá

Os nenos e nenas do Campamento Concilia participarán mañá na actividade “Conciencia Ambiental”

A Área de Turismo e Medioambiente do Concello de Ponteceso organiza esta actividade na praia de Balarés

A pegada artística dos veciños do concello de Ponteceso xa viste a fachada do MACCMO

A bandeirola foi presentada e colgada esta mesma mañá no Museo de Arte Contemporánea da Costa da Morte e contou coa presenza do alcalde, Xosé Lois García Carballido

A Bugalleira, protagonista da última andaina nocturna

Ábrese o prazo para inscribirse na última ruta do programa que será o venres 03 de setembro

O ciclo de lectura de relatos curtos remata coa obra de María Suárez “Retrincos coa miña vila ao fondo”

Organizado pola Asociación Cultural Ínsua de Viastela de Corme, a iniciativa está enmarcada no programa “Un Mar de Relatos”

O MACCMO a piques de estrear bandeirola creada coas obras artísticas dos veciños e veciñas do Concello de Ponteceso

O “traxe” vestirá a fachada do Museo de Arte Contemporánea da Costa da Morte en Corme este sábado 28 de agosto ás 12:00

A sétima ruta de “Camiñar na noite” celebrarase o próximo venres

Os participantes percorrerán A Bugalleira nunha andaina que comezará ás 21:30 horas

A ceramista Carmen Perujo doa unha das súas obras artísticas ao MACCMO

A peza que leva por título "Campanera", pertenece á serie "Palomas" da artista

Un percorrido por Brántuas e Niñóns para retomar o programa "Camiñar na noite"

Ábrese o prazo para inscribirse na andaina do venres 27 de agosto

Mariña Regueiro volta un ano máis a ofrecer un curso de encaixe

Comezou este martes, 17 de agosto, no Museo de Arte Contemporánea da Costa da Morte e rematará o vindeiro 21 de agosto

Nova lectura do ciclo "Un Mar de Relatos"

Desta volta os asistentes puideron coñecer o microrrelato "Certos pescadores sacaron do fondo unha botella"

Un proceso innovador de paneis fabricados en Buño marcan a construción das novas naves no Parque Empresarial de Tella

As cinco naves que se están a construír no polígono pontecesán pechan deste xeito o círculo industrial na propia Comarca de Bergantiños

Aberto o prazo para que os mozos e mozas soliciten as axudas para o permiso de conducir

A subvención será de 400 euros para o carné tipo B e 650 para o de tipo C

Aberto ao tráfico o tramo de A Bardanca en Anllóns

Rematan as obras de reposición da vía e o arranxo do muro de contención

Retómanse as rutas do programa "Camiñar na Noite"

Este venres, 20 de agosto, voltan as andainas nocturnas cun percorrido por Brántuas e Niñóns

A segunda edición do Mercado Artesán "Marusía" colleita de novo unha gran acollida

Amais de desfrtuar dos produtos artesáns dos postos do mercado, o público asistente puido participar nas diferentes actividades paralelas programadas arredor do evento

As familias numerosas xa poden rexistrarse na web de autoestradas para beneficiarse das bonificacións

Bonificarase o 100% da viaxe de volta nas autoestradas A Coruña- Carballo (AG-55) e do Val Miñor (AG-57)

A Policía Local de Ponteceso conta cun novo vehículo máis respectuoso co medio ambiente

O obxectivo é aumentar a seguridade así como tamén, contribuír ao coidado do medio e loitar contra o cambio climático

Proxección, charla e coloquio sobre a figura do escultor José Luis Fernández

Será o xoves, 12 de agosto, no MACCMO e ofrecerá a charla a Natalia Fernández, arqueóloga e escultora, filla do artista

As praias con bandeira azul do Concello de Ponteceso: espazos cardio-protexidos

As tres praias con este distintivo equipáronse con desfibriladores automáticos e con persoal capacitado para o seu uso

Solicitado por terceira vez á Axencia Galega de Infraestruturas esclarecer o motivo do retraso da licitación das sendas de Couto e Xornes

O Concello dirixiuse de novo esta semana logo de non obter resposta as peticións realizadas o pasado 7 de marzo e 21 de xullo

Peche temporal do Rexistro Civil de Ponteceso por baixas do persoal

O Concello de Ponteceso está a traballar, en colaboración coa Dirección Xeral de Xustiza da Xunta de Galicia, para recuperar a actividade

Unha bandeirola ou cartel para vestir a fachada do MACCMO elaborada polos veciños do concello de Ponteceso

Trátase dunha iniciativa na que queren facer partícipes a todas e todos os veciños

Aprazada a cuarta ruta de "Camiñar na noite"

A andaina prevista para mañá venres 6 de agosto por Pazos queda adiada

Cribado poboacional no Concello de Ponteceso para os veciños entre os 16 e os 25 anos

Será na tarde de maná venres 6 de agosto no Centro de Saúde de Ponteceso

Arantxa de Juan meterános na pel da actriz italiana Anna Magnani

O MACCMO acolle este venres 6 de agosto, ás 19:00, unha charla sobre a obra de teatro de Arantxa de Juan “Unha muller perigosa” que mostra unha parte da vida da actriz Anna Magnani

O Museo de Arte Contemporánea da Costa da Morte inaugura a exposición máis íntima de Alfonso Abelenda

A presentación será este sábado 7 de agosto ás 12:30 e contará coa presencia do fillo do artista

Nuria Ribó no Museo de Arte Contemporánea da Costa da Morte en Corme

A xornalista catalá dará unha conferencia, “Made in USA. Cando as minorías tocan o poder", mañá mércores 4 de agosto ás 19:00

Corme Aldea acolleu a terceira ruta de "Camiñar na noite"

Ábrese o prazo para inscribirse na andaina do venres 6 de agosto

As actividades físico-deportivas deste curso 21/22 comezarán o 20 de setembro

O prazo de inscrición abrirá o vindeiro 4 de agosto ata o venres 6 de agosto

O Concello de Ponteceso habilita novas prazas de aparcadoiro para persoas con mobilidade reducida

Estes espazos de estacionamento acondicionáronse en Corme e Ponteceso

O próximo 9 de agosto dará comezo un obradoiro de costura en Ponteceso

As inscricións poden formalizarse ata o día 5 de agosto, a través do teléfono de Cultura ou presencialmente, con cita previa

Aberto o prazo para solicitar as autorizacións para os servizos de tempada que pretendan prestarse nas praias de Ponteceso no 2022

As persoas interesadas teñen ata o próximo día 27 de xaneiro para formalizar a solicitude

O venres terá lugar a terceira andaina nocturna

As persoas interesadas en participar na ruta do venres 30 de xullo xa pode inscribirse

Ánxeles Penas presenta o libro de poemas de Encarnación Pisonero “A estrela de anís”

O acto, que se celebrou no MACCMO, foi presentado pola artista Carlota Cuesta

Música tradicional para rematar a segunda ruta de “Camiñar na Noite”

Máis de corenta participantes percorreron a parroquia de Tella

Un percorrido por Tella para a segunda ruta de "Camiñar na Noite"

O prazo de inscirición xa está aberto para participar este venres 23 de xullo na segunda andaina

Volve a Corme o Mercado Artesán "Marusía"

Será este sábado, 24 de xullo, e contará con actividades paralelas ao mercado en diferentes espazos da localidade

Inaugurada a exposición ao aire libre do MELGA, "Xogos e deportes tradicionais en murais de azulexos"

A mostra poderase ver ata o 3 de outubro no campo exterior de xogos do Centro Cultural

Éxito de participantes na primeira ruta de “Camiñar na Noite”

O programa deu comezo na noite de onte, venres 16 de xullo, e as e os participantes percorreron Ponteceso, O Couto e A Graña

Botan a andar as sesións de lectura de relatos curtos no Mueso de Arte Contemporáneo de Corme

A actividade, enmarcada no ciclo “Mar de Relatos”, terá lugar todos os mércores deste mes de xullo ás 12:30.

O Concello de Ponteceso non permitirá ningún tipo de dúos, orquestras ou djs no día do Carme

Protección Civil vai colaborar no desarrollo da procesión, pero pídese que o público permaneza nas sillas habilitadas, e que manteña a distancia e a mascarilla en todo momento

O Concello de Ponteceso non permitirá ningún tipo de dúos, orquestras ou djs no día do Carme

Protección Civil vai colaborar no desarrollo da procesión, pero pídese que o público permaneza nas sillas habilitadas, e que manteña a distancia e a mascarilla en todo momento

O Concello de Ponteceso organiza de novo o programa “Camiñar na noite”

O programa conta con 8 rutas que comezarán o próximo venres 16 de xullo

O Concello de Ponteceso publica as súas actividades de verán

As solicitudes poderán tramitarse entre as 09:00 horas do 21 de xuño e as 14:00 horas do 23 de xuño

O Concello de Ponteceso convoca unha bolsa de emprego para a contratación dun/unha técnico/a de Turismo

• As bases aparecen recollidas do Boletín Oficial da Provincia da Coruña de hoxe
• Os aspirantes contarán con 10 días hábiles para realizar a solicitude, contados desde mañá

Un gran muro de 45 metros de longo e case 3 de alto evitará o derrubamento dunha vía en Niñóns pola que pasa o camión do lixo

As obras están financiadas pola Deputación Provincial da Coruña e satisfarán unha das principais demandas dalgunhas asociacións de Ponteceso

Clasificación sanitaria final das zonas de baño do Concello de Ponteceso

A clasificación aprobada será a vixente para a tempada de baño do ano 2021

Ponteceso, dos primeiros concellos da provincia en seleccionar as persoas traballadoras do Plan de Emprego Local

A Deputación Provincial da Coruña concedeu 74.000 euros ao municipio, o dobre que no 2020

A Escola de Arte municipal de Ponteceso conta con cerca de 90 persoas inscritas

As persoas empadroadas no municipio retomaron a actividade hai dúas semanas, mentres que, debido ás restricións, as non empadroadas comezaron de novo o pasado venres

Aberto o prazo para solicitar as axudas do Plan de Emprego Local da Deputación da Coruña 2021

Estas subvencións poden ser solicitadas por persoas autónomas, microempresas e pemes da provincia.

Dúa de Pel ofrecerá o próximo venres 12 de febreiro o seu concerto Capilla de Náufragos

O evento poderá seguirse a partir das 13:00 a través da páxina de Facebook do Concello de Ponteceso

Publicadas as bases do Plan de Emprego de Ponteceso

Os aspirantes aos postos ofertados dispoñen dun prazo de sete días hábiles para presentar as súas solicitudes

Dúa de Pel ofrecerá unha serie de concertos online desde o Museo de Arte Contemporánea de Corme (Ponteceso)

As actuacións do dúo, becado pola Fundación Torre-Pujales, celebraranse cada venres ata a terceira semana de marzo e poderán seguirse en directo a través do Facebook do Concello de Ponteceso

A Xunta de Galicia adianta o toque de queda ás 22:00 horas

A hostalería de Ponteceso deberá pechar ás 18:00 e o comercio só poderá abrir ata as 21:30 horas

Collecting Oil recollerá os residuos urbanos especiais a partir deste mes de xaneiro

Estes residuos recolleranse o día indicado na pegatina que a empresa sitúa nos botes de aceite ou nos buzóns dos domicilios

O alcalde de Ponteceso e a concelleira Noelia González visitaron as obras de Tella co deputado provincial José Manuel Lage Tuñas

A visita incluíu as obras de ampliación do acceso a Tella e o parque empresarial, onde se construirán cinco naves

O goberno de Ponteceso visitou a construción da fosa séptica de Balarés

A instalación foi aprobada pola Deputación como unha mellora na xestión de residuos

Aberto o prazo para solicitar o permiso para os establecementos e servizos de tempada

As solicitudes poderán tramitarse ata o próximo 18 de xaneiro

Corme acollerá a proxección de “Maléfica. Maestra del mal” o próximo mércores 23

O evento forma parte da programación de Nadal do Concello de Ponteceso

Mañá celebrarase o concerto do Grupo Iulius XIII en homenaxe ao Certame de Corais

O evento poderá seguirse en directo, a partir das 19:30 horas, a través da conta de Facebook do Concello de Ponteceso

Arranca a programación de Nadal do Concello de Ponteceso da man do conto-concerto do grupo Ensamble IULIUS XIII

O evento celebrouse no CEIP As Forcadas de Corme e retransmitiuse online a través do Facebook do Concello esta mañá

O Concello de Ponteceso continúa no nivel medio-alto de restricións

O municipio pasa a formar un peche perimetral conxunto co concello de Coristanco

Reabre a hostalería en Ponteceso a partir do próximo venres

A nova normativa aprobada pola Xunta de Galicia autoriza á apertura da hostalería ata as 17:00 horas, en grupos de ata 4 non conviventes

Comezan as actuacións de mantemento do dominio público hidráulico no rego dos Pulpos de Ponteceso

O alcalde do municipio agradeceu a limpeza do río e solicitou a Augas de Galicia a limpeza dos regos do Xuncal

Aberto o prazo para solicitar as axudas do programa PEL Reactiva

As axudas poderanse solicitar a partir de mañá, mércores 11 de novembro, ata o próximo 25 de novembro de 2020

Aviso covid-19: unha persoa que traballa nas oficinas do Concello de Ponteceso dou positivo por covid-19

A Casa Consistorial permanecerá pechada ata novo aviso, atendendo de 9.00 a 14.00 horas por teléfono e a través da sede electrónica

Boa aceptación por parte dos habitantes de Ponteceso do novo sistema de reciclaxe e recollida de residuos urbanos especiais

Durante o 2020 recolléronse 14.610 quilos de aceite usado e informouse sobre os novos residuos especiais en domicilios particulares e comercios

Comeza a Semana Pondaliana cun concerto de Antía Muíño

O acto celebrarase o próximo luns 12 de outubro, ás 17.00 horas, na Fundación Eduardo Pondal

Nove ofertas presentadas na mesa de contratación do Concello de Ponteceso competirán para conseguir as dúas obras en licitación, con prezo de saída total de 264.487 euros

As obras forman parte do Plan Provincial de Obras e Servizos 2020, con importantes intervencións en Niñóns, Tella, Pazos e Langueirón

Os máis pequenos poden disfrutar de "Turisteando cos miúd@s"

Trátase dun xogo interactivo de balde para nenos e nenas de entre 3 e 9 anos

A partir do día 6 poden realizarse as inscricións das actividades para nenos e nenas

As actividades de inverno comezarán o próximo martes 13 de outubro

A partir do día 29 ás 9.00 horas pódense formalizar as inscricións para as actividades de adultos/as deste curso 2020/21

As actividades comezarán o próximo luns 5 de outubro, agás D'arte e tiro con arco, que se iniciarán o 16

Resolución da relación de fincas propostas para o proceso de expropiación con motivo do parque eólico

As persoas propietarias de fincas afectadas por dito proceso recibirán notificacións individuais sobre o levantamento das actas

A pista de pádel de Corme poderá empregarse a partir do próximo luns 28 de setembro

As solicitudes deberán formalizarse como se estaba facendo ata o momento, a través da sede electrónica

A Academia Galega de Seguridade Pública convoca un curso de reciclaxe de socorrismo en instalacións acuáticas

O curso será válido para a renovación da inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia

Actualización dos datos de covid-19 no concello de Ponteceso

Recoméndase máxima precaución ante o aumento de casos

O Concello de Ponteceso pon en marcha un servizo de recollida e reciclaxe de residuos urbanos especiais

O servizo presentarase o próximo luns, 14 de setembro, e realizarase mediante o sistema ?porta a porta?

Actualización dos datos de covid-19 no concello de Ponteceso

O número de casos activos o xoves 10 de setembro en Ponteceso é de 29 (o dato do mércores era de 28)

Aumentan os casos de covid-19 no concello de Ponteceso

Actualmente, o municipio conta con 33 casos positivos confirmados

Actualización dos datos de covid-19 no concello de Ponteceso

Nas últimas horas confírmanse 4 positivos en Cores, 1 en Corme e 1 en Anllóns

Últimas prazas para inscribirse na Escola Infantil

Aínda quedan dispoñibles 4 prazas para bebés, 6 prazas para nenos/as de 1 a 2 años, e 4 prazas para nenos/as de 2 a 3 anos.

Corme terá unha multiárea de caravanas preto da praia da Arnela e o centro urbano

O Alcalde de Ponteceso e o conselleiro de Cultura en funcións, Román Rodríguez González, asinaron onte un convenio entre Turismo de Galicia e o Concello de Ponteceso para construír unha multiárea de servizo para autocaravanas en Corme Porto. Turismo achegará 30.000 euros, o concello 18.345,19 euros máis a redacción e a dirección de obra do proxecto construtivo. A nova área situarase nun terreo cedido ao Concello, non lonxe da praia da Arnela e do pavillón municipal e pista de pádel. A nova área ten que estar rematada, pagada, e xustificado o convenio, o 15 de novembro de 2020. Ata sete autocaravanas van poder realizar o servizo a un tempo.
As 7 prazas para autocaravanas, 5 de 5,5x8,5 m. e 2 de 4x10 m. Para a execución destas prazas realizarase o movemento de terras para a creación das explanadas de aparcamento e un vial de 5,5 m. de anchura que de acceso a ditas prazas.
O pavimento do vial de acceso consistirá en 15 centímetros de grava, rega semiprofunda e 5 centímetros de aglomerado en quente e o pavimento das prazas terá 10 centímetros de zahorra e 12 centímetros de formigón en pavimento con mallazo de 20x20Ø8 mm. Este pavimento terá pendente cara a zona central da praza onde se instalará unha arqueta sumidoiro.
Instalaranse 6 estacións de servizo de augas que disporán de conexión a abastecemento (enchido dos depósitos), e saneamento para a evacuación das augas e grises e negras das autocaravanas. Para o servizo de abastecemento instalaranse 40 m de tubería de PE Ø63, 10A PE50A e 47,5 m tubería de PE Ø32, 10A PE50A de previa instalación de foxo. Ademais, valórase a colocación dunha válvula de comporta, coa arqueta asociada e 6 arquetas con chave de corte.
Para o servizo de saneamento instalaranse 92,5 m. de tubería de Ø200 mm de PVC SN-4 que conducirá as augas á rede xeral. Tamén se instalarán tres pozos de rexistro con tapa D 400, un deles para realizar a conexión a rede xeral. Os desvíos cara as prazas realizaranse con enlaces mediante toma enxerto.
A rede de pluviais executarase con 50 m de tubo de PP corrugado Ø315 mm SN-8 e 30 m. de de tubo de PP corrugado Ø250 mm SN-8 que conectarán cos sumidoiros das prazas. Tamén se instalará unha canaleta con reixa D 400 na conexión do vial de acceso coa Rúa Cubeiro - Completa a obra a reposición dos firmes nos cruce da estrada, a colocación dun sinal de STOP, 2 de sinais informativas de aparcadoiro de autocaravanas e pintado das liñas de bordo e simboloxía do vial de acceso.

Adxudicación de dúas vivendas sociais municipais situadas no edificio anexo ás escolas

O prazo para a presentación de solicitudes comeza mañá, mércores 5 de agosto

O proxecto ?Corme Pinta? decora os muros da localidade e enche as rúas de arte e cultura

A iniciativa, impulsada no verán deste 2020, nace co propósito de dinamizar a vida sociocultural da vila

Remata o primeiro mes dos campamentos Concilia

O programa continuará ao longo do mes de agosto

O Concello de Ponteceso aprobou onte dous contratos de 257.185,5 euros e un plan de obras de 264.487 euros, que sairá a concurso a vindeira semana

As obras, por un total de 530.000 euros, teñen como obxectivo atraer novos veciños aos núcleos rurais de Ponteceso, promocionar os lugares singulares como A Costa en Corme Aldea, e impulsar o centro residencial de Bardaio

O Concello de Ponteceso abre unha vía de solicitude de fibra óptica

Aquelas persoas que non dispoñan de fibra óptica e as compañías de telefonía non lla proporcionen poderá solicitala ao Concello

O Concello de Ponteceso lanza a primeira edición do concurso ?Ponte en fotos?

O certame de fotografía comeza hoxe, mércores 22 de xullo, e prolongarase ata o 14 de agosto

Nova normativa de obrigatoriedade das máscaras

O uso de máscara pasa a ser obrigatorio tamén en situación nas que se poida respectar a distancia de seguridade, salvo excepcións puntuais

Nova normativa de obrigatoriedade das máscaras

O uso de máscara pasa a ser obrigatorio tamén en situación nas que se poida respectar a distancia de seguridade, salvo excepcións puntuais

O libro ?O río Anllóns. Arteria principal de Bergantiños? presentarase o próximo sábado

No acto de presentación falarán os autores, membros do Instituto de Estudos Bergantiñáns

Suspendida a quinta edición da Feira Mariñeira Artesá de Corme

O evento, que ía celebrarse do 24 ao 26 de xullo, suspéndese finalmente a causa do covid-19

Un grupo de visitantes de varias zonas de Galicia percorreron a segunda etapa do Camiño dos Faros

Os visitantes desprazáronse desde Boiro, Catoira, Castro Caldelas e Caldas de Reis

O proxecto de ampliación do parque empresarial de Tella é do agrado dos técnicos de Sepes

O proxecto de ampliación de polígono ten o visto bo dos técnicos de Sepes e a súa aprobación é inminente

O Concello de Ponteceso impartiu hoxe un curso de RCP-DESA adaptado ao covid-19 para socorristas

O curso tivo un total de 8 asistentes e celebrouse no salón de plenos do concello de Ponteceso.

As bandeiras azuis xa ondean nas praias de Ponteceso

A Concelleira de Turismo levou a cabo hoxe o izado das bandeiras.

Mañá, xoves 9 de xullo, celebrarase unha reunión coas asociacións municipais

O obxectivo da reunión é tratar todos aqueles temas nos que os membros das asociacións teñan interese, especialmente a apertura dos locais sociais e o protocolo de actuación para a prevención do Covid-19.

O venres 10 de xullo comezan as clases da actividade "Capta a danza"

Aínda quedan prazas dispoñibles para aquelas persoas interesadas

Os gañadores do concurso de patrimonio recibirán o seu premio o próximo venres

Os cinco premiados foron seleccionados polo xurado por ser os que máis adiviñas sobre patrimonio do Concello de Ponteceso acertaron

Comezaron os campamentos de conciliación

O prazo de inscripción para as familias interesadas aínda está aberto

Comeza a iniciativa Camiñar na noite

Os 23 participantes seguiron en todo momento as normas de seguridade e prevención do COVID-19.

Comeza a iniciativa Camiñar na noite

Estes paseos comezarán hoxe, venres 3 de xullo, en horario de 22:30 horas a 01:00 horas, cunha duración aproximada de 6 km.

O Concello de Ponteceso aproba novas melloras nos camiños da localidade

Estas obras forman parte do proxecto de optimización das condicións de mobilidade no municipio.

O MELGA inicia a súa tempada de verán

O horario estival comezará o próximo mércores 1 de xullo e prolongarase ata o 15 de setembro.

Consulta aquí a programación do verán e inscríbete!

O prazo de inscrición estará aberto a partir do xoves 25, de 09:00 a 14:00 horas, con cita previa no Concello ou a través da sede electrónica

O Concello de Ponteceso abre un prazo de preinscrición para os campamentos estivais de conciliación

A Concellería de Servizos Sociais organizará a actividade en función do número de familias interesadas

Arrincan as obras de ampliación da vía do Campo dos Seixos ao Petón de Tella

O Concello de Ponteceso investirá máis de 200.000 euros, achegados pola Deputación da Coruña

Concello e Asociación de Empresarios unen forzas para potenciar e dinamizar o comercio local

Arrinca unha campaña en Facebook na que poderás gañar vales de compra por 100 e 50 euros

Este luns arrinca unha nova campaña de recollida a domicilio de aceites usados de cociña

Os envases deberán depositarse no exterior das vivendas, en lugares visibles e accesibles

O Concello de Ponteceso facilita un modelo de declaración responsable aos veciños que deban cumprir a obriga de xestión da biomasa

-O impreso pode descargarse nesta nova ou recollerse nas tendas e talleres agrícolas
-A Xunta ampliou ata o 16 de xullo o prazo para realizar os traballos de prevención dos incendios forestais

Comezou o reparto dun kit de protección composto por mascarilla, luvas e xel hidroalcoholico para todos os habitantes do concello

? O Concello de Ponteceso conta coa colaboración de Protección Civil e dun grupo de costureiras voluntarias que confeccionaron as mascarillas, lavables e reutilizables
? A distribución farase casa por casa ao longo dos vindeiros días

BANDO DO ALCALDE

Normas de obrigado cumprimento en establecementos públicos e venda ambulante

Ponteceso será unha das catro sedes galegas do programa da Universidade de Santiago ?A USC camiña?

? As xornadas de achegamento á universidade celebraranse os días 17 e 18 de marzo no polideportivo de Ponteceso
? O programa inclúe exposicións, mesas redondas, unha área de deportes e xogos, outra de obradoiros e investigación e 11 stands con información sobre titulacións e servizos da USC

A Subdelegación do Goberno e o Ministerio de Defensa implícanse co Concello de Ponteceso na organización do Bicentenario de Mourelle

Pilar López Rioboo, subdelegada do Goberno na Coruña, e Antonio Bernal, delegado de Defensa en Galicia, mantiveron un encontro con representantes municipais e do movemento cultural de Corme

Ponteceso pon en valor neste 8 de Marzo ás mulleres que se dedican ás artes

-Os actos arredor do Día Internacional da Muller, que comezarán ás 12.30 horas no Couto, estarán protagonizados por artistas da comarca de Bergantiños
-O Concello de Ponteceso, a Casa da Muller, a Fundación Eduardo Pondal e a Indicación Xeográfica Protexida ?Ternera Gallega? convidan á veciñanza a participar neste evento de acceso libre e de balde

O Concello de Ponteceso entregou á Asociación Española Contra o Cancro un cheque por valor de 2.493,24 ? coa recadación obtida no partido inaugural do novo campo do Pinguel

A concelleira de Deporte, Raquel Fondo, e o concelleiro de Asociacionismo, Salvador Eiroa, foron os encargados de dar o talón ás responsables da Xunta Local AECC de Cabana de Bergantiños

Ponteceso e Corme acollerán en marzo un obradoiro de reforzo da memoria para maiores

As persoas interesadas en participar xa poden inscribirse no departamento de Servizos Sociais e na Oficina Municipal de Corme

As patrullas de vixilancia ambiental da Policía Local de Ponteceso intensifican o control sobre os vertidos ilegais

Os axentes dispoñen dun novo vehículo adquirido a través do Fondo de Compensación Ambiental da Xunta

Concursos, animación, doces e inchables para celebrar o Entroido en Ponteceso e Corme

-O prazo para participar no Desfile de Disfraces, que repartirá 3.000 ? en gratificacións, rematará o 21 de febreiro ás 12.00 horas

-Inscríbete tamén no I Concurso de Doces Entroideiros, no que haberá premios en tres categorías

O Concello de Ponteceso inviste 100.000 euros para crear un novo barrio de vivendas unifamiliares en Pazos de Arriba

O alcalde e os concelleiros Maite Chouciño e Miguel Ángel González supervisaron as obras que está a acometer a empresa Barnacle Obras y Servicios S.L.

Asinado coa empresa Construcciones López Cao o contrato para a ampliación da vía do Campo dos Seixos ao Petón de Tella

O Concello de Ponteceso investirá máis de 200.000 euros, achegados pola Deputación da Coruña

A vía pública de Corme que o Concello de Ponteceso pretende recuperar para uso comunitario aparece como tal no PXOM aprobado polo PP no ano 2015 e no Catastro

O expediente de reposición da legalidade inclúe a demolición, unicamente, do muro e do portal que pechan o acceso ao camiño público

Corme convértese nun referente deportivo coa posta en marcha da primeira pista de pádel pública da contorna

Consulta aquí o regulamento provisional e desfruta das novas instalacións

O goberno municipal presenta unha proposta para declarar o 2020 Ano Internacional de Mourelle

-O 24 de maio conmemorarase o 200º aniversario do pasamento do ilustre cormelán

-Onte celebrouse unha primeira toma de contacto co movemento asociativo para preparar a organización dos actos

Ponteceso e Cabana poñen en marcha a segunda edición do proxecto de cooperativismo organizado pola Unión de Cooperativas Galegas

-Trátase dunha nova acción formativa gratuíta incluída no programa de actuación 2020 da Rede Eusumo

-O prazo de inscrición permanecerá aberto desde o 20 de xaneiro ata o 5 de febreiro

O concello de Ponteceso leva a cabo talleres de memoria para un envellecemento activo


O Concello de Ponteceso traballa cos maiores nos talleres de memoria que hoxe se levaron a cabo en Ponteceso e en Corme.

Concello de Ponteceso