Concello de Ponteceso Diputación da Coruña

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Emprego :: FormaciónO anuncio das bases e convocatoria do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de técnicos/as de Axentes de Fomento de Emprego e Desenvolvemento Local.

Descargar

Asunto: Aprobación lista de reserva de Auxiliar Administrativo de Administración Xeral, subgrupo C2.

Descargar

Asunto: Aprobación lista de reserva de Auxiliar Administrativo de Administración Xeral, subgrupo C2.

Descargar

Plan de Emprego Social do Concello de Ponteceso 2020-2021

Descargar

Resolución de alcaldía núm. 810/2021 do 09-12-2021 que declara aprobada a proposta do tribunal do proceso selectivo dunha praza de audministrativo da Administración Xeral.xiliar a

Descargar

acta do 02-12-2021 do tribunal cualificador do proceso selectivo dunha praza de funcionario auxiliar administrativo da Administración Xeral relativa ao 2º exercicio.

Descargar

acta do 02-12-2021 do tribunal cualificador do proceso selectivo dunha praza de funcionario auxiliar administrativo da Administración Xeral relativa ao 2º exercicio.Acta do 02-12-2021 do tribunal cualificador do proceso selectivo dunha praza de funcionario auxiliar administrativo da Administración Xeral relativa ao 2º exercicio.

Descargar

Convocatoria e bases que rexerán a selección e provisión dun posto de traballo de funcionario a auxiliar administrativo de administración xeral

Descargar

Probas Celga: continuación dos prazos de inscrición e adiamento dos examesRESOLUCIÓN do 20 de maio de 2020, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se continúa o prazo de presentación de solicitudes e se adía a realización das probas convocadas mediante a Resolución do 6 de marzo de 2020 para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2020 (código de procedemento PL500C).

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto entre o 28 de maio e o 16 de xuño de 2020.

Ao resultar imposible manter como data para presentarse ás probas o mes de maio e/ou xuño de 2020, tal como recollía a Resolución do 6 de marzo, a realización destas adíase ata o mes de setembro e/ou outubro de 2020, sempre que a evolución da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 o permita. As datas concretas serán debidamente publicitadas no DOG e neste portal.


https://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias/_/Formacion/convocatoria_0289/probas-celga-continuacion-dos-prazos-inscricion-adiamento-dos-ex

 1  2

Concello de Ponteceso