Concello de Ponteceso Diputación da Coruña

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Servizos Sociais :: 3 ª idade

3 ª idade

Servicio de atención a domicilio
O Concello dispón dun servicio de atención a domicilio que consiste en que traballadores e traballadoras do Concello se desplacen ó domicilio do veciño maior que o solicitou.

Realizanse labores de cuidado persoal da persoa e tamén, aínda que con menor frecuencia, limpeza do fogar, sempre que sexa necesario.

Comedor sobre rodas
Quince veciños de Ponteceso con dificultades económicas e sociais benefícianse desde mediados deste mes dunha experiencia piloto posta en marcha polo Concello para preparar a futura creación do servizo municipal de comedor sobre rodas.

A selección foi feita en base aos informes realizados polo persoal do departamento de servizos sociais.

Para persoas necesitadas, que non teñen medios, non poden valerse por si mesmas ou non teñen os medios suficientes.

Concello de Ponteceso