Concello de Ponteceso Diputación da Coruña

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Administración :: Impresos da área de UrbanismoLicenza de obra nova

Descargar

Licenza de obras de ampliación - reestruturación

Descargar

Licenza de obras de reforma - consolidación

Descargar

Licenza de obras de movemento de terras

Descargar

Licenza de parcelamento ou informe de innecesariedade de parcelamento

Descargar

Licenza de obra de muro de contención

Descargar

Licenza de obra (varios)

Descargar

Solicitude de licenza de primeira ocupación

Descargar

Xustificante de presentación de solicitude de licenzas de obras/actividades suxeitas ao procedemento simplificado

Descargar

 1  2

Concello de Ponteceso