Concello de Ponteceso

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Concello :: Actas dos plenos e XGLACTA DA SESIÓN DA XGL DO DÍA 21-04-2023

Descargar

ACTA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 23-05-2023

Descargar

ACTA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 02-05-2023

Descargar

ACTA DA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 21-04-2023

Descargar

ACTA DA SESIÓN PLENARIA XTRAORDINARIA E URXENTE 27-04-2023

Descargar

ACTA DA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 27-03-2023

Descargar

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CELEBRADA O DÍA 23-02-2023

Descargar

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CELEBRADA O DÍA 13-02-2023

Descargar

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CELEBRADA O DÍA 19-12-2022

Descargar

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN CELEBRADA O 28 DE NOVEMBRO DE 2022

Descargar

1  2  3  4  5  6 ... 10

Concello de Ponteceso