Concello de Ponteceso

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Concello :: ConveniosPrimeira addenda ao convenio de colaboración entre a Xunta, a Fegamp e Seaga en materia de prevención e defensa contra incendios forestais, para o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias

Descargar

Convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, a Fegamp e Seaga en materia de prevención e defensa contra incendios forestais, para o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias

Descargar


Concello de Ponteceso