Concello de Ponteceso Diputación da Coruña

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Concello :: ConveniosCONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A EPE PORTOS DE GALICIA E O CONCELLO DE PONTECESO PARA A CONSERVACIÓN DAS OBRAS DE REMODELACIÓN DO PORTO DE CORME, ASI COMO DAS INSTALACIÓNS DE SERVIZOS E ZONAS DE ESPAREXEMENTO NO DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO DE CORME

Descargar

ACORDO DE CESIÓN DE USO DE TERREOS ENTRE O CONCELLO DE PONTECESO E A SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE PARA A CONSTRUCIÓN DUNHA PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS URBANOS (90)

Adenda al convenio de colaboración suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Ponteceso y EDP Renovables España, S.L.U. El 4 de Noviembre de 2021

Descargar

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE O CONCELLO DE PONTECESO E A SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO AMBIENTE PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS RELACIONADAS CO MEDIO AMBIENTE NA CONTORNA DO CONCELLO

Descargar

CONVENIO SOGAMA CONCELLO DE PONTECESO 2023-AMP. ABAST. EN LANGUEIRÓN II FASE

Descargar

TERCERA ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PONTECESO Y EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L.U. EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2021

Descargar

SEGUNDA ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PONTECESO Y EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L.U. EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2021

Descargar

ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PONTECESO Y EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L.U. EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2021

Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Ponteceso y EDP Renovables España, S.L.U.

Descargar

Primeira addenda ao convenio de colaboración entre a Xunta, a Fegamp e Seaga en materia de prevención e defensa contra incendios forestais, para o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias

Descargar

 1  2

Concello de Ponteceso