Concello de Ponteceso Diputación da Coruña

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Concello :: Novas

Resolución da Alcaldía para a formación dunha bolsa de emprego de técnicos/as de Turismo para o Concello de Ponteceso

Resolución de Alcaldía relativa á aprobación da convocatoria e bases que rexerán o procedemento selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de técnicos/as de Turismo para o Concello de Ponteceso, en réxime laboral temporal.

Os interesados/as poderán presentar no prazo de DEZ (10) días hábiles, contados desde o día seguinte ao da súa publicación no BOP, as súas solicitudes de participación.

Descargas asociadas


Concello de Ponteceso