Concello de Ponteceso

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Concello :: Actas dos plenos e XGLACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CELEBRADA O DÍA 04-05-2022

Descargar

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN CELEBRADA O 10 DE FEBREIRO DE 2022

Descargar

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CELEBRADA O DÍA 20-04-2022

Descargar

Convocatoria da xunta local de goberno 06-04-2022

Descargar

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CELEBRADA O DÍA 07-02-2022

Descargar

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CELEBRADA O DÍA 27-01-2022

Descargar

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN CELEBRADA O 2 DE DECEMBRO DE 2021

Descargar

Acta comisión especial de contas 30-07-2022

Descargar

ACTA DA SESIÓN DA COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS CELEBRADA O DIA 29-11-2021

Descargar

CONVOCATORIA DE COMISIÓN INFORMATIVA DE ASUNTOS XERAIS

Descargar

1  2  3  4  5  6 ... 8

Concello de Ponteceso