Concello de Ponteceso

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Administración :: ConvocatoriasCONVOCATORIA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DATA 30-01-2023. EXPTE. 2023/G007/000001

Descargar

CONVOCATORIA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DATA 19-12-2022

Descargar

CONVOCATORIA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DATA 23-11-2022

Descargar

CONVOCATORIA PENO ORDINARIO 28-11-2022

Descargar

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE DO PLENO DO CONCELLO. Expte 2022/G010/00007.Día de celebración: 27-10-2022
Hora: 20.00 horas.
Lugar: Salón de Plenos do Concello de Ponteceso

Descargar

CONVOCATORIA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DATA 17-10-2022.

Descargar

Convocatoria xunta local de goberno 03-10-2022

Descargar

CONVOCATORIA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO 26-09-2022

Descargar

CONVOCATORIA XGL 16-08-2022

Descargar

CONVOCATORIA XGL 01-08-2022

Descargar

1  2  3  4  5  6 ... 9

Concello de Ponteceso