Concello de Ponteceso Diputación da Coruña

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Administración :: Impresos da área de UrbanismoSolicitude licenza de actividade + obra de reforma comercial

Descargar

Solicitude de licenza de actividade + obra nova

Descargar

Comunicación previa inicio actividade

Descargar

Comunicación previa de obras de adaptación de locais para actividades

Descargar

Comunicación previa de cambio de titularidade das actividades

Descargar

Comunicación previa de obras menores (sen documentación técnica)

Descargar

Comunicación previa outras obras

Descargar

Comunicación previa de cambio de titularidade de licenzas de obra

Descargar

Comunicación previa de inicio de obra nova autorizada

Descargar

Comunicación previa de instalación de grúa - guindastre

Descargar

 1  2

Concello de Ponteceso