Concello de Ponteceso Diputación da Coruña

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Concello :: Novas

HORARIO DAS FESTAS E ESTABLECEMENTOS CONFORME Á ORDE DO 23 DE OUTUBRO DE 2020 DA VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

O 30 de outubro de 2023 ditouse a resolución número 867/203 na que se resolve a derogación, e polo tanto deixar sin efecto a Resolución número 321/2023 do 06 de maio, de ampliación horaria e, en consecuencia, adoptar os horarios de apertura e peche dos establecementos abertos ao público e de inicio e fin dos espectáculos públicos e das actividades recreativas recollidos no artigo 5 da Orde do 23 de outubro de 2020 da VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO, que serán de obrigado cumprimento no termo municipal, non prevendo de ningún tipo de excepción.

Os horarios según recolle a citada Orde no artigo 5 podense descargar no arquivo adxunto.Descargas asociadas


Concello de Ponteceso