Concello de Ponteceso Diputación da Coruña

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Concello :: Novas

O Concello de Ponteceso adianta a cada asociación, que o solicitou, o anticipo do 50% da subvención asignada.

Por vez primeira o Concello de Ponteceso publicou unhas subvencións por concorrencia
competitiva por un total de 60.000 euros, e por vez primeira tamén se ofreceu a
posibilidade de que as entidades pidan un anticipo do 50% do total das mesmas, para ter
liquidez e poder facer actividades.
O Concello acaba de ingresar os seguintes importes aos solicitantes que completaron a
documentación:
889,00€ ASOCIACIÓN CULTURAL INSUA DE VIASTELA
444,50€ ASOCIACIÓN CULTURAL A OLIVEIRA DO MONTE BRANCO
2.666,50€ A.C. MONTE BRANCO
889,00€ ASOCIACIÓN CULTURAL CAMPO DO RIO
444,50€ FUNDACIÓN TORRE-PUJALES MUSEO DA ARTE CONTEMPORÁNEA
COSTA DA MORTE
444,50€ ASOCIACIÓN PADRES DE ALUMNOS ANDARES DEL CRA VIRXE DO
FARO
444,50€ ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS DO CEIP AS FORCADAS
DE CORME
6.339,63 PUENTECESO SOCIEDAD DEPORTIVA

Concello de Ponteceso