Concello de Ponteceso Diputación da Coruña

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Concello :: Novas

Bando da Alcaldía sobre a xestión da biomasa

Consonte ao disposto na Lei 3/2007, de Prevención e Defensa contra os incendios Forestais de Galicia, as persoas responsables dos terreos
ubicados en solo urbano, urbanizable ou núcleo rural deberán acometer os criterios de xestión da biomasa establecidos para cada clase
de terreo, en todo caso, antes do 31 de maio de cada ano.

Consulta o arquivo adxunto para coñecer a normativa de xestión da biomasa.

Descargas asociadas


Concello de Ponteceso